Anunț de începere proiect

Anunț de începere proiect

SC BGMPACK PRESTCOM BOGMAT SRL

anunță demararea proiectului:

Titlul proiectului: ”Diversificarea activității la BGMPACK”

Codul SMIS: 113374

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului: Diversificarea activității prin crearea unei unități de producție a ambalajelor din plastic, alături de cele din carton deja existente.

Durata de implementare a proiectului: 36 de luni

– Data începerii: 12.02.2018

– Data finalizării: 11.02.2021

Beneficiar: SC BGMPACK PRESTCOM BOGMAT SRL

Proiect finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”

Autoritatea de Management POR (AM POR): Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Organism intermediar POR (OI POR): Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

Valoarea totală a proiectului: 10.399.701,22 LEI

Finanțare nerambursabilă: 4.517.200 LEI

SC BGMPACK PRESTCOM BOGMAT SRL

Mun. Arad, str. Poetului nr. 1C, cod poștal 310345, Jud. Arad

Telefon: 0721.239.112

anunt-bgmpack-final-2-page-001