Anunț de începere proiect

Anunț de începere proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului: Dezvoltarea serviciilor în domeniul construcțiilor și extinderea activității prin dezvoltarea unui parc de utilaje specifice, menite să ridice nivelul de calitate al lucrărilor executate.

SC G.M.A. Grigmar Family SRL

anunță demararea proiectului:

Titlul proiectului: ”Dezvoltare servicii”

Codul SMIS: 110169

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului: Dezvoltarea serviciilor în domeniul construcțiilor și extinderea activității prin dezvoltarea unui parc de utilaje specifice, menite să ridice nivelul de calitate al lucrărilor executate.

Durata de implementare a proiectului: 24 de luni

  • Data începerii: 12.02.2018

  • Data finalizării: 11.02.2020

Beneficiar: SC G.M.A. Grigmar Family SRL

Proiect finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1. „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”

Autoritatea de Management POR (AM POR): Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Organism intermediar POR (OI POR): Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

Valoarea totală a proiectului: 916.630 LEI

Finanțare nerambursabilă: 733.304,33 LEI

SC G.M.A. Grigmar Family SRL

Sântana, str. Trandafirilor nr. 86, jud. Arad

Telefon: 0758.312.665

anunt-gma-grigmar-family-final-3-page-001