Comunicat de presă

Comunicat de presă
Modernizare DJ 709 km 0+800 … 30+700 ARAD – PÎNCOTA şi Reabilitare DJ 792C, km 0+000 … 21+000 şi 26+000 … 36+300 BUTENI – PÎNCOTA.

UAT Județul Arad, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Modernizare DJ 709 km 0+800 … 30+700 ARAD – PÎNCOTA şi Reabilitare DJ 792C, km 0+000 … 21+000 şi 26+000 … 36+300 BUTENI – PÎNCOTA”, Cod SMIS: 118008, finanţat în cadrul Regio – Programul Operational Regional 2014–2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Domeniul de intervenție 6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Obiectivul general al Regio – Programul Operational Regional 2014–2020 îl constituie creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Obiective specifice:

a. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de interes județean, DJ 709 fiind cel mai circulat drum județean
b. Accesibilizarea comunităților rurale izolate și sărace, de pe traseul DJ 792C, asigurându-le astfel accesul la rețeau TEN-T și implicit spre Municipiul Arad sau spre Orașul Pîncota
c. Asigurarea accesului facil spre obiective turistice din județul Arad, respectiv stațiunea Moneasa, Căsoaia, lacul Tauț, Podgoria Aradului
d. Creșterea siguranței în trafic și reducerea timpului de deplasare.

Perioada de implementare: 55 luni, respectiv 25.05.2017 – 31.12.2021.
Rezultate: vor fi modernizaţi/reabilitaţi 61,091845 km de drum judeţean conectat la TEN-T, populația deservită de o infrastructură secundară modernizată fiind de 219.658 locuitori.
Valoarea proiectului: valoarea totală a proiectului este de 141.775.607,47 lei, din care valoarea neramburabilă din cadrul FEDR este de 119.573.383,28 lei iar 18.287.693,88 lei din Bugetul Național.

În prezent, a fost finalizată elaborarea documentaţiei tehnico-economice. Proiectul tehnic este în curs de aprobare, urmând ca în cel mai scurt timp să fie demarată procedura de atribuire a contractului de execuţie a lucrărilor.

Persoană de contact UAT Județul Arad: Gabriela CHIRICHEU, tel.: 0357-731296
Email: directiaprogramedezvoltarecja@gmail.com

comunicat-arad-buteni-pancota-final-page-001