Comunicat de presă. „Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit Curcubeul Copiilor”

Reactualizat la:
Comunicat de presă. „Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit Curcubeul Copiilor”
Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Arad.

Obiectivele proiectului: Prin proiect se urmărește creșterea eficienței energetice a clădiri școlii, îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior, reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice, reducerea costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

Lucrările de reabilitare propuse prin proiect sunt:

Lucrări de bază:

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:

Izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare (uși și ferestre) cu tâmplărie din profile pentacamerale și geam termopan tristrat;

Izolarea termică a fațadei – parte opacă, prin aplicarea unui termosistem din polistiren expandat de 10 cm și tencuială structurată;

Izolarea termică a planșeului peste subsolul tehnic cu vată minerală de 10 cm.

Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire :

Înlocuirea instalației de distribuție între punctul de racord și planșeul peste subsol;

Înlocuirea corpurilor de încălzire – radiatoare și a instalației de distribuție agent termic pentru încălzire;

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice:

Realizarea unui sistem solar care cuprinde un total de 22 buc. panouri solare. Panourile solare servesc pentru producerea apei calde în vederea consumului propriu.

Dotări – instalație solară 1 buc.

Lucrări conexe:

Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;

Înlocuirea tâmplăriei interioare (uși interioare);

Reparații parțiale instalații sanitare interioare; Reparații învelitoare țiglă;

Lucrări specifice pentru realizarea instalației de detecție incendiu a clădirii;

Amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități;

Reamenajare rampe persoane cu dizabilități.

Valoarea totală a proiectului este de 1.892.049,43 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este de 1.216.483,65 lei.

Perioada de implementare este de 12 luni, respectiv între 18.10.2018 și data de 31.10.2019.

Cod SMIS 118465