Comunicat finalizare proiect

Comunicat finalizare proiect
S.C. RAUL LELE S.R.L., cu sediul în Comuna Dobrești, Sat Dobrești, Bloc D4, Ap. 7, Județ Bihor anunță finalizarea proiectul cu titlul „Îmbunătățirea competitivității întreprinderii RAUL LELE SRL prin achiziția de utilaje”.

Cod SMIS 113178, co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020. Proiectul a fost implementat în Municipiul Arad, Județul Arad.

Valoarea totală a proiectului este de 1.351.563,44 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 894.416,98 lei (760.254,43 lei valoare nerambursabila din FEDR și 134.162,55 lei valoare nerambursabila din bugetul national).

Obiectivul proiectului: Creșterea competitivităţii microîntreprinderii RAUL LELE SRL prin achiziţia de utilaje noi, performante, eficiente energetic și cu o productivitate ridicată în vederea dezvoltării și extinderii activităţii de pregătire a terenului pe piaţa din vestul României.

Rezultatele și impactul proiectului la nivelul Municipiului Arad: achiziţia a 3 noi utilaje și echipamente (încărcător frontal, tăietor de beton/asfalt și ciocan demolator), crearea a 3 noi locuri de muncă și menţinerea acestora pentru cel puţin 3 ani de la finalizarea implementării proiectului, instruirea specializată a personalului direct productiv și crearea unui loc de muncă pentru persoane aparţinând grupurilor defavorizate.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Bota Simona Florentina (Administrator)

Tel. 0742 – 831.664, E-mail: raullele@gmail.com