Invatare Autentica in Mediu Nonformal (P)

Invatare Autentica in Mediu Nonformal (P)
Asociația EDUCATIO, în parteneriat cu ASOCIAȚIA PĂRINȚI ȘI PROFESORI PENTRU O ȘCOALĂ DESCHISĂ implementează proiectul POSDRU/154/1.1/G/139480 ”Învățare Autentică în Mediu Nonformal”.

Proiectul are o durată de 18 luni şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, domeniul major de intervenţie 1.1 ”Acces la educație și formare profesională de calitate”. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1 834 170 lei.

Proiectul constă în creșterea accesului și participării la educația nonformală şi informală pentru elevii din învăţământul preuniversitar proveniţi din grupuri vulnerabile.

Un număr de 300 de elevi proveniți din școli de cartier vor fi implicaţi în acţiuni care au ca scop diversificarea ofertei educaționale prin activități extracurriculare inovative și atractive, axate pe dezvoltarea unui program coerent care să asigure dezvoltarea competențelor de comunicare, digitale, sociale, civice și simțul inițiativei.

De asemenea, 27 de persoane din consiliile de administrație a celor 3 școli de cartier selectate în cadrul proiectului, pentru dezvoltarea de programe inovative care să asigure dezvoltarea abilităților personale ale elevilor.

Prin acest proiect se are în vedere dezvoltarea parteneriatului școală-părinți-comunitate educațională în scopul susținerii furnizorilor de educație pentru transpunerea de servicii de calitate care să asigure implementarea reformelor promovate și a accesului egal la educație și formare profesională.

Grupurile ţintă ale proiectului sunt: grup țintă 1- 300 de elevi cu vârste cuprinse între 8-14 ani, proveniţi din trei şcoli de cartier ale oraşului, situate în zone periferice, slab dezvoltate din punct de vedere economic; grup ţintă 2 -27 membri ai Consiliilor de administraţie, provenit din cele 3 şcoli de cartier; grup tinta 3-75 părinţi ai elevilor din cele 3 şcoli de cartier.