Soluţionarea cererilor de transfer/pretransfer în şedinţă publică

În această perioadă se organizează, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare şi pretransferarea personalului didactic titular la cerere.

În conformitate cu precizările art. 22 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 23, respectiv art. 24 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5885/10.11.2009, soluţionarea cererilor de transfer pentru restrângere de activitate/ pretransfer la cerere, în şedinţele publice din 3 – 5 mai 2010, se va face în următoarea ordine:

– transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul aceleiaşi unităţi de învăţământ cu personalitate juridică

Exemplu: un cadru didactic, titular pe post de învăţător intrat în restrângere de activitate, care are şi alte specializări, poate ocupa post pe a doua specializare (educatoare, profesor la ciclul gimnazial) în aceeaşi unitate de învăţământ.

Pentru a trece de la nivelul preşcolar sau primar la nivelul gimnazial sau de la nivelul gimnazial la nivelul liceal, cadrul didactic trebuie să fi urmat în ultimii 5 ani un program de perfecţionare/formare continuă, finalizat cu atestat de formare continuă, diplomă, certificat sau să fi obţinut grad didactic la una din specializările dobândite prin studiile superioare care le conferă dreptul de a ocupa postul de profesor.

Dacă postul de pe care se restrânge cadrul didactic este în mediul rural, iar postul vizat este în mediul urban, candidatul trebuie să fi obţinut nota/media minim 7 (şapte) la ultimul concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar la care a participat sau să fi avut media minim 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală.

transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul aceleiaşi localităţi, în specialitatea postului pe care este titular cadrul didactic;

Exemplu: de pe post de învăţător – pe post de învăţător; de pe post de educatoare – pe post de educatoare; de pe post de profesor de chimie – pe post de profesor de chimie etc.

Pentru a trece de la nivelul gimnazial la nivelul liceal, cadrul didactic trebuie să fi urmat în ultimii 5 ani un program de perfecţionare/formare continuă, finalizat cu atestat de formare continuă, diplomă, certificat sau să fi obţinut grad didactic la una din specializările dobândite prin studiile superioare care le conferă dreptul de a ocupa postul de profesor.

transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul judeţului, în specialitatea postului pe care este titular cadrul didactic;

Exemplu: de pe post de învăţător – pe post de învăţător; de pe post de educatoare – pe post de educatoare; de pe post de profesor de chimie – pe post de profesor de chimie etc.

Dacă postul de pe care se restrânge cadrul didactic este în mediul rural, iar postul vizat este în mediul urban, candidatul trebuie să fi obţinut nota/media minim 7 (şapte) la ultimul concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar la care a participat sau să fi avut media minim 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală.

transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate pentru candidaţii din alte judeţe, în specialitatea postului pe care este titular cadrul didactic;

Exemplu: de pe post de învăţător – pe post de învăţător; de pe post de educatoare – pe post de educatoare; de pe post de profesor de chimie – pe post de profesor de chimie etc.

Dacă postul de pe care se restrânge cadrul didactic este în mediul rural, iar postul vizat este în mediul urban, candidatul trebuie să fi obţinut nota/media minim 7 (şapte) la ultimul concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar la care a participat sau să fi avut media minim 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală.

pretransfer la cerere, în specialitatea postului pe care este titular cadrul didactic, în aceeaşi localitate (comună, oraş sau municipiu);

Exemplu: de pe post de învăţător – pe post de învăţător; de pe post de educatoare – pe post de educatoare; de pe post de profesor de chimie – pe post de profesor de chimie etc.

Pentru a trece de la nivelul gimnazial la nivelul liceal, cadrul didactic trebuie să fi urmat în ultimii 5 ani un program de perfecţionare/formare continuă, finalizat cu atestat de formare continuă, diplomă, certificat sau să fi obţinut grad didactic la una din specializările dobândite prin studiile superioare care le conferă dreptul de a ocupa postul de profesor.

pretransfer la cerere, în specialitatea postului pe care este titular cadrul didactic, în localitatea de domiciliu (comuna, oraşul sau municipiul);

Exemplu: de pe post de învăţător – pe post de învăţător; de pe post de educatoare – pe post de educatoare; de pe post de profesor de chimie – pe post de profesor de chimie etc.

Pentru a trece de la nivelul gimnazial la nivelul liceal, cadrul didactic trebuie să fi urmat în ultimii 5 ani un program de perfecţionare/formare continuă, finalizat cu atestat de formare continuă, diplomă, certificat sau să fi obţinut grad didactic la una din specializările dobândite prin studiile superioare care le conferă dreptul de a ocupa postul de profesor.

Dacă postul pe care este titular cadrul didactic este în mediul rural, iar postul vizat este în mediul urban, candidatul trebuie să fi obţinut nota/media minim 7 (şapte) la ultimul concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar la care a participat sau să fi avut media minim 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală.

pretransfer la cerere, în specialitatea postului pe care este titular cadrul didactic, pentru apropiere de localitatea de domiciliu (comuna, oraşul sau municipiul);

Exemplu: de pe post de învăţător – pe post de învăţător; de pe post de educatoare – pe post de educatoare; de pe post de profesor de chimie – pe post de profesor de chimie etc.

Pentru a trece de la nivelul gimnazial la nivelul liceal, cadrul didactic trebuie să fi urmat în ultimii 5 ani un program de perfecţionare/formare continuă, finalizat cu atestat de formare continuă, diplomă, certificat sau să fi obţinut grad didactic la una din specializările dobândite prin studiile superioare care le conferă dreptul de a ocupa postul de profesor.

Dacă postul pe care este titular cadrul didactic este în mediul rural, iar postul vizat este în mediul urban, candidatul trebuie să fi obţinut nota/media minim 7 (şapte) la ultimul concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar la care a participat sau să fi avut media minim 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală.

transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul aceleiaşi localităţi, în altă specialitate decât cea a postului pe care este titular cadrul didactic;

Exemplu: de pe post de învăţător – pe post de educatoare sau profesor în învăţământul gimnazial; de pe post de profesor de chimie – pe post de profesor de fizică etc.

Pentru a trece de la nivelul preşcolar sau primar la nivelul gimnazial sau de la nivelul gimnazial la nivelul liceal, cadrul didactic trebuie să fi urmat în ultimii 5 ani un program de perfecţionare/formare continuă, finalizat cu atestat de formare continuă, diplomă, certificat sau să fi obţinut grad didactic la una din specializările dobândite prin studiile superioare care le conferă dreptul de a ocupa postul de profesor.

Dacă postul pe care este titular cadrul didactic este în mediul rural, iar postul vizat este în mediul urban, candidatul trebuie să fi obţinut nota/media minim 7 (şapte) la ultimul concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar la care a participat sau să fi avut media minim 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală.

transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul judeţului, în altă specialitate decât cea a postului pe care este titular cadrul didactic;

Exemplu: de pe post de învăţător – pe post de educatoare sau profesor în învăţământul gimnazial; de pe post de profesor de chimie – pe post de profesor de fizică etc.

Pentru a trece de la nivelul preşcolar sau primar la nivelul gimnazial sau de la nivelul gimnazial la nivelul liceal, cadrul didactic trebuie să fi urmat în ultimii 5 ani un program de perfecţionare/formare continuă, finalizat cu atestat de formare continuă, diplomă, certificat sau să fi obţinut grad didactic la una din specializările dobândite prin studiile superioare care le conferă dreptul de a ocupa postul de profesor.

Dacă postul pe care este titular cadrul didactic este în mediul rural, iar postul vizat este în mediul urban, candidatul trebuie să fi obţinut nota/media minim 7 (şapte) la ultimul concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar la care a participat sau să fi avut media minim 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală.

transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate pentru candidaţii din alte judeţe, în altă specialitate decât cea a postului pe care este titular cadrul didactic;

Exemplu: de pe post de învăţător – pe post de educatoare sau profesor în învăţământul gimnazial; de pe post de profesor de chimie – pe post de profesor de fizică etc.

Pentru a trece de la nivelul preşcolar sau primar la nivelul gimnazial sau de la nivelul gimnazial la nivelul liceal, cadrul didactic trebuie să fi urmat în ultimii 5 ani un program de perfecţionare/formare continuă, finalizat cu atestat de formare continuă, diplomă, certificat sau să fi obţinut grad didactic la una din specializările dobândite prin studiile superioare care le conferă dreptul de a ocupa postul de profesor.

Dacă postul pe care este titular cadrul didactic este în mediul rural, iar postul vizat este în mediul urban, candidatul trebuie să fi obţinut nota/media minim 7 (şapte) la ultimul concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar la care a participat sau să fi avut media minim 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală.

pretransfer la cerere, în altă specialitate decât cea a postului pe care este titular cadrul didactic, în aceeaşi localitate (comună, oraş sau municipiu);

Exemplu: de pe post de învăţător – pe post de educatoare sau profesor în învăţământul gimnazial; de pe post de profesor de chimie – pe post de profesor de fizică etc.

Pentru a trece de la nivelul preşcolar sau primar la nivelul gimnazial sau de la nivelul gimnazial la nivelul liceal, cadrul didactic trebuie să fi urmat în ultimii 5 ani un program de perfecţionare/formare continuă, finalizat cu atestat de formare continuă, diplomă, certificat sau să fi obţinut grad didactic la una din specializările dobândite prin studiile superioare care le conferă dreptul de a ocupa postul de profesor.

Dacă postul pe care este titular cadrul didactic este în mediul rural, iar postul vizat este în mediul urban, candidatul trebuie să fi obţinut nota/media minim 7 (şapte) la ultimul concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar la care a participat sau să fi avut media minim 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală.

pretransfer la cerere, în altă specialitate decât cea a postului pe care este titular cadrul didactic, în localitatea de domiciliu (comuna, oraşul sau municipiul);

Exemplu: de pe post de învăţător – pe post de educatoare sau profesor în învăţământul gimnazial; de pe post de profesor de chimie – pe post de profesor de fizică etc.

Pentru a trece de la nivelul preşcolar sau primar la nivelul gimnazial sau de la nivelul gimnazial la nivelul liceal, cadrul didactic trebuie să fi urmat în ultimii 5 ani un program de perfecţionare/formare continuă, finalizat cu atestat de formare continuă, diplomă, certificat sau să fi obţinut grad didactic la una din specializările dobândite prin studiile superioare care le conferă dreptul de a ocupa postul de profesor.

Dacă postul pe care este titular cadrul didactic este în mediul rural, iar postul vizat este în mediul urban, candidatul trebuie să fi obţinut nota/media minim 7 (şapte) la ultimul concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar la care a participat sau să fi avut media minim 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală.

pretransfer la cerere, în altă specialitate decât cea a postului pe care este titular cadrul didactic, pentru apropiere de localitatea de domiciliu (comuna, oraşul sau municipiul);

Exemplu: de pe post de învăţător – pe post de educatoare sau profesor în învăţământul gimnazial; de pe post de profesor de chimie – pe post de profesor de fizică etc.

Pentru a trece de la nivelul preşcolar sau primar la nivelul gimnazial sau de la nivelul gimnazial la nivelul liceal, cadrul didactic trebuie să fi urmat în ultimii 5 ani un program de perfecţionare/formare continuă, finalizat cu atestat de formare continuă, diplomă, certificat sau să fi obţinut grad didactic la una din specializările dobândite prin studiile superioare care le conferă dreptul de a ocupa postul de profesor.

Dacă postul pe care este titular cadrul didactic este în mediul rural, iar postul vizat este în mediul urban, candidatul trebuie să fi obţinut nota/media minim 7 (şapte) la ultimul concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar la care a participat sau să fi avut media minim 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală.

La I.S.J. Arad au fost depuse până la data de 21 aprilie 2010 un număr de aproximativ 250 de cereri de transfer pentru restrângere de activitate/ pretransfer la cerere (100 pentru restrângere, 150 pentru pretransfer).

Informaţii suplimentare puteţi găsi consultând Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.I. nr. 5885/10.11.2009 secţiunea a IIa, pe care o găsiţi la adresa: www.isjarad.ro/forum.0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !