Vasile Goldis – 150 de ani de la nastere

De Vasile Filip
Vasile Goldis – 150 de ani de la nastere
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului şi Primăria Municipiului Arad, în colaborare cu Consiliul Judeţean Arad, Prefectura Judeţului Arad şi Muzeul Memorial Universitar „Vasile Goldiş”, organizează în perioada 16-17 noiembrie 2012, la Teatrul „Ioan Slavici” şi în Aula Magna Universitaria din Cadrul UVVG, ample manifestări ştiinţifice dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea marelui patriot şi om de cultură Vasile Goldiş, considerat de Octavian Goga „Părinte al Patriei”.

„Vasile Goldiş – patronul spiritual al Universităţii noastre, a fost omul providenţial care a redactat Declaraţia de la Oradea a Consiliului Naţional Român, cel care a rostit Cuvântarea solemnă, încheiată cu proiectul de Rezoluţie prin care se decreta la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918, Unirea tuturor teritoriilor locuite de români. Trăind intens evenimentele legate de înfăptuirea Marii Unirii, Vasile Goldiş a contribuit la reconstrucţia şi reorganizarea ţării în domeniul cel mai drag lui, învăţământul. Dorinţa sa ca Aradul să devină un centru universitar, oraş al culturii şi centru economic european, a devenit realitate. Astăzi, după peste două decenii de existenţă, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a intrat din plin pe ruta a ceea ce se numeşte în literatura internaţională „Noua Universitate”, o universitate cu desăvârşire deschisă la bază şi cât mai selectivă la vârf, rămânând în acelaşi timp o universitate antreprenorială pusă în slujba comunităţii arădene, care respectă principiul patronului nostru spiritual: „prin noi înşine”. Universitatea noastră a devenit o cetate a ştiinţei şi culturii, integrată în spaţiul european şi racordată la valorile civilizaţiei europene”, a subliniat prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest Vasile Goldiş, a precizat: „Aradul cultural 2012 este marcat, în luna noiembrie, de două evenimente istorice excepţionale: împlinirea a două secole de la înfiinţarea Preparandiei din Arad (1812 – 2012) şi 150 de ani de la naşterea marelui patriot şi om de cultură Vasile Goldiş (1862 – 1934). Cu prilejul acestor manifestări, am susţinut la Academia Română, în cadrul Sesiunii Anuale de Comunicări Ştiinţifice, din 23 octombrie 2012, comunicarea Contribuţia lui Vasile Goldiş la dezvoltarea învăţământului superior românesc, iar în revista „Studii şi Comunicări”, vol. V/2012 a Academiei Române, lucrarea Vasile Goldiş, Părintele naţiunii române – 150 de ani de la naştere, în care este prezentată activitatea didactică a lui Vasile Goldiş (1886-1901); activitatea jurnalistică a lui Vasile Goldiş – la Concordia şi „Românul”; Goldiş şi ASTRA – în calitatea sa de preşedinte (1923-1932); Goldiş, corespondenţe cu personalităţi ale timpului (Ciorogariu, Averescu, Pipoş). Prin întreaga sa operă, Vasile Goldiş poate sluji celor tineri ca exemplu viu de dăruire pentru neamul nostru şi cultura românească. În cadrul Sesiunii Ştiinţifice de Toamnă „Ştiinţa şi Filosofia Vieţii” susţinută la Arad în perioada 18-20 octombrie 2012, de către Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, în colaborarea cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, a fost prezentată comunicarea cu privire la personalitatea lui Vasile Goldiş: activitatea didactică, corifeu al Marii Uniri, membru al Academiei Române şi spirit vizionar al Europei Unite. Toate acestea, confirmă rolul politic european de mare anvergură, jucat în epocă de Vasile Goldiş, influenţa sa pozitivă asupra mişcării de idei contemporane. El a fost un reprezentant al sufletului românesc, o voce distinct românească în mişcarea politică şi de idei din Europa”.

PROGRAMUL

MANIFESTĂRILOR DEDICATE ÎMPLINIRII A 150 DE ANI DE LA NAŞTEREA EROULUI NAŢIONAL „VASILE GOLDIŞ”

VINERI, 16 noiembrie 2012

Ora: 10,30: Depunerea de coroane de flori la Monumentul lui VASILE GOLDIŞ

Ora: 11,00 – 13,30 – Sesiune Plenară VASILE GOLDIŞ 150 (Teatrul „Ioan Slavici” Arad)

LUCRĂRI PREZENTATE ÎN PLEN:

* Prof. univ. dr. AUREL ARDELEAN, Preşedintele UVVG Arad: „Vasile Goldiş (1862-1934), reprezentant de prestigiu al spiritualităţii româneşti – 150 de ani de la naştere ”

* Prof. univ. dr. VASILE VESE, Univ. Babeş-Bolyai din Cluj: „Interferenţe româno-americane în gândirea şi practica politică a lui Vasile Goldiş”

* Prof. univ. dr. DUMITRU ACU, Preşedinte ASTRA: “Vasile Goldiş – om al înfrățirii şi iubirii”

* Prof. univ. dr. VICTOR CRĂCIUN, Preşedintele Ligii Culturale pentru Unitatea tuturor românilor de pretutindeni, DHC al UVVG Arad

Decernarea de Diplome şi Medalii Omagiale,

„VASILE GOLDIŞ 150”

Orele: 15,00-18,30 – Sesiune de comunicări: Vasile Goldiş 150 (Aula Magna ”ŞTEFAN CICIO POP”)

VERNISAJ: Lect. univ. dr. Virgiliu Jireghie: Expoziţie de fotografie: ”VASILE GOLDIŞ şi MAREA UNIRE”

Expozitie de carte: ”Vasile Goldiş reflectat în istoriografie”, Organizare: Cezara Lăzărescu, Diector al Bibliotecii Centrale Universitare “Tudor Arghezi”

Lansări de carte:

Vasile Goldiş, SCRIERI SOCIAL-POLITICE ŞI FILOSOFICE (ediţia a II-a), studiu introductiv de Marțian Iovan, “Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2012.

Prezintă: prof. univ. dr. Marţian Iovan – editor

“Petru Pipoş – Istoria pedagogiei”, ed. A V-a, Arad, 1912, comentată în context European (cu texte inedite), ediție îngrijită de Stelean Boia și Maria Pantea.

Prezintă: lect. univ. dr. Stelean Boia – editor.

Eugen Gagea, “Vasile Goldiş, părinte al patriei. Viaţa şi opera.” (compendiu), “Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2012. Prezintă: prof. Vasile Man, Director al revistei Studii de Ştiinţă şi cultură.

Continuarea festivităţilor de acordare a Diplomelor şi Medaliilor omagiale: VASILE GOLDIŞ 150

18,30: Vizitarea Muzeului Memorial VASILE GOLDIŞ din Palatul ROMÂNUL, str. Vasile Goldiș, nr.6.

19,00: Spectacol Omagial la Teatrul ”Ioan Slavici” Arad, oferit de Primăria Municipiului Arad

SÂMBĂTĂ, 17 noiembrie 2012

09,00: Dezvelirea Bustului prof. univ. dr. VASILE POPEANGĂ, fost profesor şi Decan al Facultăţii de Ştiintele Educaţiei din cadrul UVVG şi Director al Bibliotecii Centrale Universitare a UVVG

10,00: Inaugurarea Muzeului învăţământului arădean – Clădirea Preparandiei Vechi

GALA FOLCLORULUI ROMÂNESC, în organizarea UVVG Arad – Teatrul ”Ioan Slavici” Arad

LUCRĂRI PUBLICATE

SUB EGIDA UNIVERSITĂŢII DE VEST „VASILE GOLDIŞ” din Arad,

DESPRE PERSONALITATEA LUI VASILE GOLDIŞ (selecţie)

Vasile Goldiş. Corespondenţă. (1888 – 1934) Scrisori trimise. Vol. I. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi comentarii de Gheorghe Şora. Cuvânt înainte de acad.prof. Ştefan Pascu. Cluj-Napoca: Dacia, 1992, 311 pg, 33 ilustraţii. ISBN: 973-35-01476. În calitate de profesor asociat al Universităţii, este prima lucrare a regretatului prof. Gheorghe Şora, apărută sub egida UVVG.

Vasile Goldiş. Politică şi cultură (1919-1934). Prefaţă: prof.univ.dr. Aurel Ardelean, studii introductive: Vasile Popeangă şi Aurel Ardelean; note de subsol la temă. Arad: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, 1993, 236 pg, 14 ilustraţii. ISBN: 973-96179-1-3.

Şora, Gheorghe: Vasile Goldiş – o viaţă de om aşa cum a fost. Timişoara: editura HELICON, 1993, 560 pg.

Vasile Goldiş. Discursuri rostite în preajma Unirii şi la Asociaţiunea Culturală ASTRA. Cuvânt înainte de P.E. Episcop Dr. Timotei Seviciu, îngrijire de ediţie şi note: prof. dr. Vasile Popeangă. Timişoara: Editura Helicon, sub egida Consiliului Municipal Arad şi a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, 1994, 162 pg. ISBN: 973-9159-92-3.

Chiş Petru: Vasile Goldiş: activitatea şcolară în contextul imperativelor naţionale. Note bibliografice: pg. 117 – 132. Arad: „Vasile Goldiş” University Press, 2000, 133 pg. ISBN: 973-9328-67-9.

Vasile Goldiş. Prin noi înşine. Prefaţă: prof. univ. dr. Aurel Ardelean, studiu introductiv, selecţie de texte şi note: Vasile Popeangă, note la sfârşitul fiecărei teme. Lucrare apărută sub egida Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. Arad: Editura Multimedia, 2000, 321 pg, 7 ilustraţii. ISBN: 973-9278-40-X.

Şora Gheorghe: Cuvântarea istorică a lui Vasile Goldiş la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. Argument: dr. Timotei Seviciu, Episcop al Aradului; în loc de prefaţă: acad. David Prodan. Lucrare apărută sub egida Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. Arad: Editura GUTENBERG, 2000, 179 pg. bibliografie selectivă: pg. 175-179. ilustraţii: pg. 180 – 200. rezumate: engleză, franceză, germană. indice de nume: pg. 215 – 219. ISBN: 973-8096-02-2.

Şora Gheorghe, Gagea Eugen: Vasile Goldiş: despre problema naţionalităţilor (140 ani de la naşterea lui Vasile Goldiş). Cuvânt de întâmpinare şi cinstire: Aurel Turcuş. Arad: Editura GUTENBERG, 2002, 227 pg., ilustraţii: pg. 211-225. Note de subsol; indice de nume: pg. 187 – 193; rezumat în engleză şi franceză. ISBN: 973-8096-52-9.

Şora Gheorghe, Gagea, Eugen: Vasile Goldiş: Despre cultura română şi europeană. Lucrare apărută sub egida Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. Cuvânt înainte: Aurel Turcuş. Arad: Editura GUTENBERG UNIVERS, 2004, 260 pg. note de subsol. ISBN: 973-8096-94-4.

Şora Gheorghe, Gagea, Eugen: O zi din viaţa lui Vasile Goldiş: 1 Decembrie 1918 şi proclamarea Marii Uniri de la Alba Iulia, Cuvânt înainte: Aurel Turcuş. Arad: Editura GUTENBERG UNIVERS, sub egida Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, 2006, 226 pg. rezumat în limba engleză. Ilustraţii: pg. 200 – 220. ISBN: (10) 973-7776-63-1. (13) 978-973-7776-63-1.

Iovan Marţian: Filosofia şi crezul politic ale lui Vasile Goldiş. Lucrare apărută sub egida Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 2006, 207 pg., patru anexe, ilustraţii: pg. 199- 204. note de subsol. ISBN: (10) 973-35-2167-1. (13) 978-973-35-2167-1.

Goldiş Vasile: Scrieri social-politice şi filosofice. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Marţian Iovan. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 2007. 425 pg. Bibliografie; ilustraţii în text; trei anexe. ISBN: 978-973-35-2271-3.

Marius Grec, Ioan-Stelean Boia (coordonatori), 2008, Aradul şi Marea Unire din 1918, Arad, Vasile Goldiș University Press, 158 pg; ISBN 978-973-664-301-9. Volum dedicat rolului lui Vasile Goldiș în realizarea celui mai important eveniment din istoria recentă a României.0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !