Comunicat de presă

Comunicat de presă
Modernizare DJ 709E km 9+800 … 16+600 SÂNPETRU GERMAN – LIMITĂ JUDEŢ TIMIŞ.

UAT Județul Arad, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Modernizare DJ 709E km 9+800 … 16+600 SÂNPETRU GERMAN – LIMITĂ JUDEŢ TIMIŞ”, Cod SMIS: 118642, finanţat în cadrul Regio – Programul Operational Regional 2014–2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Domeniul de intervenție 6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Obiectivul general şi cele specifice ale proiectului urmăresc îmbunătăţirea infrastructurii de transport a judeţului Arad, care va duce cu sine o creştere a competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale. Obiectivele specifice sunt îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de interes judeţean şi asigurarea legăturii rutiere cu judeţul Timiş.

Perioada de implementare: 28 luni, respectiv 25.05.2017 – 30.09.2019.
Rezultate: vor fi modernizaţi 6,917694 km de drum judeţean conectat la TEN-T, populația deservită de o infrastructură secundară modernizată fiind de 6.216 locuitori
Valoarea proiectului: valoarea totală a proiectului este de 15.719.338,72 lei, din care valoarea neramburabilă din cadrul FEDR este de 13.361.437,91 lei iar 2.043.514,03 lei din Bugetul Național.

În prezent, a fost finalizată procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare – elaborare Proiect tehnic. În maximum patru luni de la semnarea contractului de servicii, se va elabora documentaţia tehnico-economică, firma de proiectare urmând să asigure şi urmărirea execuţiei lucrărilor.

Persoană de contact UAT Județul Arad: Gabriela CHIRICHEU, tel.: 0357-731296
Email: directiaprogramedezvoltarecja@gmail.com

comunicat-arad-sanpetru-final-page-001