Prof. univ. dr. Alexandru Bucur, Doctor Honoris Causa al UVVG

Prof. univ. dr. Alexandru Bucur, Doctor Honoris Causa al UVVG
Importantul eveniment academic s-a desfășurat în Sala Ferdinand din cadrul Palatului Administrativ al Primăriei Arad.

Comunitatea academică din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad s-a aflat vineri, 5 iunie, în sărbătoare, moment prilejuit de acordarea înaltului titlu de Doctor Honoris Causa d-lui prof. univ. dr. Alexandu Bucur, șeful secţiei Clinice Universitare de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială a Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu” din București, decan al Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, reputat om de știință, personalitate academică reprezentativă a învățământului superior medical, profesor asociat al UVVG.
La importantul eveniment academic, care s-a desfășurat în Sala Ferdinand din cadrul Palatului Administrativ al Primăriei Arad, au participat prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” – președinte al Comisiei de analiză de acordare a DHC, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș”, prof. univ. dr. Sorin Bașchir, președintele Senatului Universitar, prof. univ. dr. Liana Moș, decanul Facultății de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară a UVVG, prof. univ. dr. Dana Bodnar, prodecanul Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București, prof. univ. dr. Paul Freiman, directorul Departamentului de medicină dentară, invitați, studenți, masteranzi și doctoranzi.
Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a subliniat, în Cuvântul său că, la baza hotărârii Senatului Universității, de acordare a DHC, s-a aflat „excepționala activitate științifică, academică și managerială a prof. univ. dr. Alexandru Bucur, personalitate academică reprezentativă a învățământului superior medical care, cu competență profesională, științifică și managerială și-a pus amprenta pe optimizarea calității educației universitare medicale românești. Pe baza acestor merite profesionale deosebite, prof. univ. dr. Alexandru Bucur a îndeplinit şi îndeplineşte importante funcţii academice şi administrative legate de domeniul învăţământului și de cel medical, dintre care amintim: Şeful secţiei clinice universitare de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială a Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof.Dr.Dan Theodorescu” (2000 – prezent), Director medical al Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu” (2006), Decan al Facultăţii de Medicină Dentară (2012 – prezent), Vicepreşedinte al Comisiei de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială a Ministerului Sănătăţii, Vicepreşedinte al Colegiului Medicilor Dentişti din România (CMDR) (2007-prezent), Preşedinte al Comisiei Profesional-Ştiinţifice a CMDR (2007 – prezent), Vicepreşedinte al Comisiei de specialităţi medico-dentare a Ministerului Sănătăţii (2009-2014), Preşedintele Comisiei de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială a Colegiului Medicilor din România (2007 – prezent)”.
„În mod special, doresc să menționez implicarea profesională a domniei sale în evoluția pozitivă a specializării de medicină dentară a universității noastre și în organizarea unor cursuri de specialitate care au condus implicit la creșterea calitații serviciilor medicale de profil arădene. Stabilirea unor parteneriate academice cu universitati prestigioase medicale este unul din obiectivele importante ale planului managerial al Rectorului. Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București este prima universitate de medicină și farmacie din România, bucurându-se de un binemeritat prestigiu şi recunoaştere în mediul academic național și internațional, renume purtat de generații întregi de medici de excepție ale căror performanțe vibrează în lumea întreagă. Personalități precum George Emil Palade, Gheorghe Marinescu, I.C. Parhon, Victor Babeş, Ion Cantacuzino, Toma Ionescu, Nicolae Paulescu au făcut ca numele Universității de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” să ocupe un loc prestigios în rândul universităților de medicină ale lumii.
Universitatea pe care o reprezint, ce poartă numele eminentului patriot Vasile Goldiş, este o prestigioasă instituţie de învăţământ superior, componentă a ariei europene a ştiinţei şi învăţământului academic, membră cu drepturi depline a Asociaţiei Universităţilor Europene şi a Federaţiei Europene a Şcolilor Superioare.
În cei peste 24 de ani de existenţă, eficienţa şi calitatea actului universitar au fost recunoscute şi apreciate, în repetate rânduri, atât de beneficiarii procesului de pregătire academică ai tinerei generaţii, cât şi de către forurile ierarhice de specialitate. Activitatea academică și de cercetare a fost apreciată în mod pozitiv în urma evaluărilor instituţionale externe, realizate de 2 echipe de experţi internaţionali aparținând de prestigioase agenții, prima fiind Asociaţia Universităților Europene (EUA) în 2014, iar cea de a doua fiind Akkreditierungsagentur im Bereich Gesundheit und Soziales (AHPGS) din Freiburg, Germania, în 2015. Sunt convinsă că, în anii care vin, vom realiza o rodnică colaborare pentru promovarea activităţii academice şi de cercetare ştiinţifică a Universității de Medicină si Farmacie „Carol Davila” din București și a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, într-un parteneriat durabil în slujba sănătății românești”, a precizat prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.
Prof. univ. dr. Sorin Bașchir, președintele Senatului Universitar, a subliniat în LAUDATIO că, prof. dr. Alexandru Bucur s-a născut la 27 ianuarie 1955 în București și a obținut în anul 1983 diploma de doctor medic stomatolog la Institutul de Medicină și Farmacie din Bucureşti, iar în anul 1999 a absolvit Facultatea de Medicină Generală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Carl Davila” din București.
În anul 1993 a devenit medic specialist în chirurgie oro-maxilo-facială, în 1998 obținând statutul de medic primar în aceeași specialtate.
În urma unei minuțioase cercetări, obține titlul științific de doctor în medicină, cu teza de doctorat „Cancerul de limbă”, în anul 1998.
Încă de la începutul carierei medicale, confirmând pregătirea sa de excepție, s-a făcut remarcat devenind după terminarea stagiaturii coordonatorul Serviciului de Chirurgie Dento-Alveolară și ulterior directorul Policlinicii Ţăndărei, jud. Ialomiţa, activitate pe care a exercitat-o timp de 3 ani, interval de timp exploatată prin numeroase inițiative personale privind organizarea model a serviciului medical respectiv.
Activitatea didactică a fost dublată de alte valențe: prolific cercetător științific, responsabil și eficient manager universitar ca Șef de Clinică/Disciplină, prodecan, Decan al Facultății de Medicină Dentară din București, precum și redactor-șef și editor la prestigioase reviste științifice.
Preocupările domniei sale în domeniul științific acoperă o arie tematică deosebit de generoasă, fiind focalizate pe abordarea problematicii referitoare la tratamentul multimodal al cancerului din sfera oro-maxilo-facială, tratamentul chirurgical bimaxilar al anomaliilor dento-maxilare severe, reconstrucţia defectelor oro-maxilo-faciale complexe cu lambouri liber vascularizate şi anastomozate microchirurgical, refacerea chirurgicală a articulației temporo-mandibulare (a inserat prima proteză de condil din Europa de Est), tratamentul chirurgical al tumorilor glandelor salivare, tratamentul minim invaziv al sindromului obstructiv salivar, inhalosedarea în medicina dentară. Valorificarea activităţii ştiinţifice şi didactice are ca rezultat: peste 300 de lucrări ştiinţifice publicate sau prezentate la conferinţe ştiinţifice în România şi în străinătate (din care peste 15 în publicaţii cotate ISI). A publicat un număr de 15 cărţi, autor sau coautor, printre care ”Compendiul de chirurgie oro-maxilo-facială”, în care colectivul coordonat cuprinde nume de mare prestigiu internațional – Prof. Dr. Carlos Navarro Vila (Spania), Prof. Dr. Julio Acero (Spania), Prof. Dr. John Lowry (Marea Britanie). Domnia sa este membru a numeroase societăţi ştiinţifice şi profesionale. Astfel: Membru, Preşedinte (2008-2011) și Vicepreședinte (2011-prezent) al Societăţii Române de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială; Membru fondator și președinte al Asociației Române a Chirurgilor oro-maxilo-faciali și dento-alveolară; Membru fondator și Vicepreședinte al Asociaţiei Societatea Română de Reabilitare Orală (2008), Reprezentant al României la secţiunea de specialitate Chirurgie Oro-Maxilo-Facială şi Stomatologie a Uniunii Europene a Specialităților Medicale (UEMS), forul conducător European pentru toate specialitățile medicale Membru fondator al Asociaţiei Balcanice de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, Membru al Asociației Europene de Chirurgie Cranio-Maxilo-facială, Membru al Asociației Internaționale a Chirurgilor Oro-Maxilofaciali, Membru fondator al Societas Latina Capitis et Colli – cu sediul la Vatican, Membru al International Congress on Oral Cancer, Membru în Board of Governors and Faculty, Membru al Academiei Internaționale de Oncologie Orală, Membru în Alpha Omega International Dental Fraternity.
Este de asemenea: VicePreşedintele Comisiei de Medicină Dentară din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Diplomelor, Titlurilor şi Certificatelor Universitare, Expert evaluator A.R.A.C.I.S., Examinator al Boardul-ui European de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială și fost Consilier pentru România al Asociației Europene de Chirurgie Cranio-Maxilofacială (2004-2010).
Domnul Prof.Dr. Alexandru Bucur prin calităţile profesionale, ştiinţifice şi manageriale dovedite a îndeplinit şi îndeplineşte importante funcţii academice şi administrative legate de domeniul învăţământului și de cel medical: membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină Dentară (2000 – prezent), Şeful Disciplinei de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, Anesteziologie și Sedare în Medicina Dentară (2002 – prezent), Şeful secţiei clinice universitare de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială a Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof.Dr.Dan Theodorescu” (2000 – prezent), Director medical al Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu”(2006), Manager interimar și Manager (2009-2012) al Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof.Dr.Dan Theodorescu”, Prodecan al Facultăţii de Medicină Dentară (2004-2008), Membru în Senatul UMF „Carol Davila”, Director Departament U.M.F.”Carol Davila” Bucureşti (2012), Decan al Facultăţii de Medicină Dentară (2012-prezent), Membru în Consiliul de Administraţie al Institutului Oncologic Bucureşti „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu (2004-2006), Membru în Consiliul de Administraţie al Institutului de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL „Prof. Dr.Dorin Hociotă” (2004-2006), Vicepreşedinte al Comisiei de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială a Ministerului Sănătăţii, Vicepreşedinte al Colegiului Medicilor Dentişti din România (CMDR) (2007-prezent), Preşedinte al Comisiei Profesional-Ştiinţifice a CMDR (2007-prezent), Vicepreşedinte al Comisiei de specialităţi medico-dentare a Ministerului Sănătăţii (2009-2014), Preşedintele Comisiei de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială a Colegiului Medicilor din România (2007-în prezent).
Asumarea unor astfel de responsabilităţi cât şi onorarea acestora la cote apreciate în mod deosebit de pozitiv de marea masă a celor a căror viaţă este legată de viaţa universitară, constituie o dovadă indubitabilă a devotamentului exemplar faţă de destinele învăţământului superior românesc. De altfel, în multe momente ale activităţii sale Universitatea „Vasile Goldiș” a beneficiat de sprijinul domnului Prof. Dr. Alexandru Bucur pentru a se asigura o evoluţie ascendentă a Universităţii.
Meritele ştiinţifice şi profesionale au fost recunoscute de mai multe universităţi din țară și din străinătate, printre care amintesc titlul de Visiting Professor, conferit de Universitatea Complutense din Madrid, Spania (2005) și cel de Honorary Professor al U.M.F. „Gr.T.Popa” Iași (2006).
Pentru meritele profesionale şi ştiinţifice deosebite, Domnia sa a fost distins în anul 2004 cu Ordinul „Meritul Sanitar”, în grad de Comandor, acordat de Președintele României. De asemenea i s-au oferit o serie de diploma și premii printer care amintesc:
Prin bogata şi îndelungata activitate didactică, prin complexitatea operei ştiinţifice, prin implicarea responsabilă în viaţa academică Prof. Dr. Alexandru Bucur reprezintă un model pentru tinerii aspiranți la cariera universitară și pe care orice universitate din ţară şi din străinătate şi l-ar dori în corpul său profesoral.
Prin titlul ştiinţific Doctor Honoris Causa acordat domnului prof. univ. dr. Alexandru Bucur, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” are ocazia deosebită de a aduce un sincer şi cald omagiu unuia dintre profesorii de reputaţie naţională şi internaţională, care prin activitatea desfăşurată în cadrul Facultății de Medicină Dentară a contribuit nemijlocit şi substanţial la dezvoltarea instituţională a UVVG”, a precizat prof. univ. dr. Sorin Bașchir, președintele Senatului Universitar.
Prof. univ. dr. Alexandru Bucur a mulțumit pentru înaltul titlu academic de Doctor Honoris Causa și a subliniat calitatea învățământului medical stomatolog practicat de Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș”.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, a subliniat că: „Senatul Universităţii a acordat cea mai înaltă distincție academică – Doctor Honoris Causa, strălucitului reprezentant al stomatologiei din România, prof. univ. dr. Alexandru Bucur. Îl felicităm călduros pentru această apreciere pe care comunitatea academică, Senatul și conducerea Universității noastre i-a acordat-o ilustrului nostru coleg. În urmă cu doi ani și jumătate, împreună cu d-na rector, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, în cabinetul decanului Facultății de Medicină Dentară de la București, gândeam ideea de a prezenta un proiect de revitalizare a facultății noastre de stomatologie, care urma să aducă o serie de evaluări pe care le pregăteam și doream să vedem unde ne situăm în ceea ce privește stomatologia la nivel de țară. Sinceritatea celor două părți ne-a făcut să cădem de acord asupra unui nou proiect de direcționare a medicinei stomatologice și a tehnicii dentare de la Universitatea noastră, proiect care astăzi a primit contur, întrucât în urmă cu câteva luni, când a fost evaluat programul de studiu de tehnică dentară, am fost felicitați și ni s-a confirmat că suntem pe un drum bun. Recenta evaluare a Facultății de Medicină realizată de către agenția din Freiburg, cu profesori din 5 ţări, a avut aprecieri deosebite asupra învățământului practic pe care îl abordăm. La toate aceste aprecieri și-a adus aportul domnul profesor Alexandru Bucur, care ne-a direcționat, prin experiența pe care o deține, atât profesională cât și în funcții manageriale, pe un trend ascendent, care a fost apreciat de toate comisiile de evaluare. Sunt bucuros că medicina stomatologică din Arad a câștigat, prin venirea dumnealui multă vitalitate. Am reușit să adunăm în jurul nostru pe toți cei care lucrează în acest domeniu și să facem din această facultate un centru interdisciplinar, un centru de studiu”.

Taguri: , , , ,


0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !