Comunicat de presă

Reactualizat la:
Comunicat de presă
„Revitalizarea Zonei Strada Mărului și Amenajarea ca Zonă de Agrement” – Cod SMIS 127360

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Arad

Obiectivele proiectului: Reconversia / reutilizarea suprafeței de teren (zona strada Mărului) neutilizat și abandonat și transformarea sa în zonă de agrement și recreere pentru populație.

Scopul este îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor, principalul rezultat preconizat fiind acela de a crește suprafețele verzi, satisfacerea nevoii de agrement și recreere a populației urbane și reducerea nivelului de poluare, îmbunătățirea aspectului estetic al Municipiului Arad și crearea de alternative recreaționale pentru populația deservită.

Tipuri de intervenții:

– Realizarea a 2 terenuri fotbal cu pardoseală din gazon natural;
– Realizarea unui teren multifuncțional: 1 teren handbal/2 terenuri tenis de câmp, finisat cu gazon natural;
– Realizarea unui teren multifuncțional: 1 teren handbal/2 terenuri baschet, finisat cu gazon natural;
– Realizarea unui teren multifuncțional: 1 teren baschet/2 terenuri volei, finisat cu gazon natural;
– Realizarea unui teren de baschet finisat cu sterol;
– Realizarea unui teren de tenis finisat cu tartan;
– Realizare a 2 zone de leagăne pentru copii;
– Realizarea unei zone împădurite pentru camping grătar;
– Realizare a 2 parcuri chinologice;
– Realizare alei, piste de biciclete, luciu de apă, parcări, zonă administrativă, drum de acces auto, împrejmuiri.

Rezultatele așteptate:

– Suprafață spații deschise reabilitate: 281.727,00 mp din care

  • Spații verzi amenajate = 184.773,94 mp
  • Drum de acces nou = 6.973,10 mp
  • Suprafețe betonate/platforme/pietriș = 18.379,96 mp
  • Luciu de apă = 71.600 mp

Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operațional (Regio-POR) 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Valoarea totală a proiectului este de 22.826.565,62 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este de 17.940.342,65 lei, din care 15.249.291,26 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR).

Data începerii proiectului: 23.07.2019

Data finalizării proiectului: 31.05.2021