aradon.ro Web analyticsAeroportul a încins spiritele în Consiliul Local

De Diana Duțu

Aeroportul a încins spiritele în Consiliul Local

Cu ocazia votării unui schimb de terenuri între Municipiu şi Judeţ, pentru accesarea unor fonduri europene pentru dezvoltarea Aeroportului.
Scris de Diana Duțu - Cu ocazia votării unui schimb de terenuri între Municipiu şi Judeţ, pentru accesarea unor fonduri europene pentru dezvoltarea Aeroportului.

ARAD. S-a dezbătut îndelung, în şedinţa ordinară a CLM din luna noiembrie, în jurul proiectului de hotărâre „privind cererea adresată Consiliului Judeţean Arad pentru transferul unor imobile în proprietatea municipiului Arad”.

Miza: 8 hectare de teren

Potrivit Referatului de aprobare ataşat proiectului de hotărâre, „prezenta inițiativă este justificată de faptul că, în incinta Aeroportului Arad, s-a identificat un teren în suprafață de 83.819 mp, aparținând Municipiului Arad, a cărui reglementare juridică se impune în vederea utilizării legale de către SC Aeroportul SA, societate comercială care își desfășoară activitatea sub autoritatea Consiliului Județean Arad. Celelalte terenuri utilizate în prezent de către societatea aeroportuară sunt proprietate publică a Județului Arad, concesionate societății. Pentru a se concesiona și acest teren, în vederea întregirii suprafeței aferente a aeroportului, Consiliul Județean Arad a solicitat transferul terenului menționat din proprietatea privată a Municipiului Arad în proprietatea publică a Județului Arad, ulterior urmând a fi concesionat de către Consiliul Județean Arad, în calitate de concedent. Pe acest teren sunt edificate platforme specifice aeroportului. Transferul se impune în regim de urgență, având în vedere și oportunitatea de a se realiza investiții în infrastructură finanțate din fonduri nerambursabile, scop în care este necesară deplina clarificare a situației juridice a terenului.

Deoarece Codul administrativ stabilește, la art. 360, că imobilele proprietate privată a unei unități administrativ-teritoriale pot fi trecute în proprietatea privată a unei alte unități administrativ-teritoriale, la valoarea contabilă actualizată, s-a realizat și aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Arad o documentație cadastrală prin care suprafața din acte a imobilului teren a fost actualizată, prin majorare, conform măsurătorilor. De asemenea, imobilul teren a fost evaluat.

Deoarece Județul Arad are în proprietate bunuri imobile care pot face obiectul proprietății publice a Municipiului Arad, prin uzul și destinația lor, situate pe teritoriul administrativ al Municipiului Arad, consider oportună adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiul Arad prin care să se îndeplinească procedura formală a cererii de transfer din proprietatea privată a Județului Arad a acestor imobile în proprietatea privată a Municipiului Arad, urmând ca, ulterior definitivării procedurilor de transfer, imobilele să fie incluse în proprietatea publică a Municipiului Arad, respectiv, terenul de la aeroport, în proprietatea publică a Județului Arad.”

Bîlcea: Municipiul să se implice mai mult

Înainte de a se trece la vot, alesul PNL, Sergiu Bîlcea, a luat cuvântul: „În Comisia de buget finanţe s-a hotărât nu neapărat abţinerea, cât o discuţie un pic mai largă, pentru că aleșii care fac parte din această comisie au fost de acord cu necesitatea unei investiţii în Aeroportul Arad, dar… eu am ridicat câteva probleme. Prima problemă este legată de modul în care funcţionează astăzi Aeroportul din Arad. Singurul acţionar majoritar este Consiliul Judeţean. Este adevărat că aşa a fost moştenită această instituţie, dar consider că Aeroportul din Arad este în zona de interes a municipiului Arad, iar acum trebuie să avem o discuţie în cadrul acestui Consiliu de oportunitatea de a ne implica mai mult în activitatea Aeroportului Arad. Trebuie să recunoaştem că investiţiile majore în viitoarea perioadă, referitoare la infrastructură, trebuie să avem şi un aeroport funcţional care să fie mult mai atractiv pentru zona industrială. Iar întrebările noastre au fost legate nu neapărat de oportunitatea acestui schimb – este clar că va trebui să găsim o soluţie –, dar: Doamna secretar, putem avea un aport la capitalul social, şi nu un schimb de terenuri? Putem să introducem din privat în public şi să transferăm cu titlu gratuit pentru a accesa? Pentru că este vorba de un proiect european pe Programul Operaţional Investiţii Mari… Sau care este varianta de a intra în acţionariatul Aeroportului Arad a Primăriei Arad? Pentru că, e clar, Consiliul Judeţean are şi povara Aeroportului pentru că e singurul acţionar, dar şi Spitalul Judeţean, unde mare parte din cheltuielile din ultimii ani sunt suportate de Consiliul Judeţean. Aşadar, dorinţa noastră nu este aceea de a bloca acest punct, ba, din contră, de a da drumul la ce înseamnă procedura pe care o are Consiliul Judeţean. Dar, în momentul în care va exista o negociere cu un operator, acel operator va avea cerinţe. Iar cerinţele vor putea fi mult mai uşor îndeplinite de Consiliul Judeţean şi Primăria Arad împreună. Pentru a nu lăsa doar Consiliul Judeţean, având în vedere că diferenţa între cele două bugete este una considerabilă în favoarea Primăriei.”

Bibarţ, despre „situaţia faptică”

A urmat la cuvânt primarul Călin Bibarţ pentru a prezenta „situaţia faptică”: „Este un teren în privat al municipiului. Istoric, Dumnezeu ştie, de când s-a făcut aeroportul în anii ‘30. Au constatat acum că este acolo, dorind să acceseze pe o posibilitate de finanţare europeană, Aeroportul, ca entitate. Evident că are nevoie să fie nu la Primărie, că le cere CF-ul Aeroportului, până la sfârşitul lunii decembrie. În mod normal, fiind vorba tot de Statul Român – fie că te numeşti Primărie, fie că te numeşti Consiliul Judeţean – ar fi fost normal să-l poţi trece prin votul consilierilor şi dintr-o parte şi din cealaltă şi ar fi fost doi paşi: din privatul Municipiului în publicul Municipiului şi din publicul Municipiului în publicul Judeţului, ca să nu faci direct. Din păcate, legea nu este foarte clară: cum îl treci din privat în public, cum îl motivezi ca după aia să ajungă la altă entitate juridică. Ba mai mult, pentru că au fost opinii juridice diferite, s-a căutat ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Şi am avut o speţă la Arad, în oglindă: actuala locaţie de unde este patinoarul, când era în privatul Consiliului Judeţean, a trecut în publicul Consiliului Judeţean şi apoi în publicul Municipiului. După care cineva a atacat în instanţă, că a venit gratuit acest teren de la o entitate la alta. S-a câştigat, a trebuit anulată hotărârea şi s-a făcut un schimb de terenuri între privatul Consiliului Judeţean şi privatul Municipiului. (…) Prin urmare, această variantă, datorită legii neclare şi nelogice a căzut din analiza noastră. Mai aveam la dispoziţie două variante legale: cea cu schimbul sau, aşa cum spunea colegul nostru, Primăria să intre cu valoarea acelui teren ca şi acţionar la Aeroport. Dar fiindcă valoarea sa depăşeşte – dacă am înţeles bine – 200.000 de euro este considerat ajutor de stat. Nu este ilegal, dar procedura este de mult mai lungă durată pentru că trebuie obţinut avizul Comisiei Europene. Şi atunci, pentru că era deadline-ul de sfârşit de an, s-a rămas în varianta în care să găsim o soluţie pentru a se face schimb între privatul Municipiului Arad şi privatul Judeţului – ce are pe raza oraşului, că doar nu pleacă de aici. Acesta a fost demersul juridico-tehnic. Ceea ce spunea domnul Sergiu, venind şi de la Consiliul Judeţean, este corect: Consiliul Judeţean şi-a asumat toate cheltuielile legate de Aeroport şi, într-o funcţionare normală a lui, el ar deservi şi municipiul şi zona toată. La momentul la care am avea un operator, la momentul la care am aproba un buget, cred că, cu acordul dumneavoastră, se pot găsi soluţii de parteneriate şi din partea Municipalităţii. De-a lungul timpului, dincolo de culorile politice ale primarilor sau preşedinţilor de Consiliu Judeţean, s-a lucrat într-un spirit de solidaritate. Dacă la Aeroport sau – de când s-au unit spitalele – la Spitalul Judeţean, aportul a fost mai mare al Consiliului Judeţean, în compensaţie, pe alte domenii – de exemplu Apă-Canal, transportul public, sistemul integrat al deşeurilor – greul, majoritatea o are Municipiul. Şi atunci s-a făcut o echilibrare în acest sens. (…) Revenind la subiectul proiectului de hotărâre, noi am încercat să găsim soluţia cea mai rapidă şi legală existentă. De aceea, am ajuns la varianta aceasta, pe care v-am prezentat-o.”

Lilioara Stepănescu, răspuns negativ

Ca şi cum ar face parte din tabere politice diferite, alesul PNL Sergiu Bîlcea a insistat: „Domnule primar, am înţeles explicaţia dumneavoastră, pe care o cunoşteam. Întrebarea rămâne: acest Consiliu, printr-un amendament sau printr-un alt punct pe ordinea de zi, îşi asumă că va intra ori în activitatea Aeroportului, ori să găsească o susţinere către operatori. E clar că e foarte greu din punct de vedere legal să o formulezi. Întrebarea este: ce garanţie există că atunci când vor exista discuţii în care Consiliul Judeţean va încerca, ca de obicei, să aducă un operator, Primăria va fi aliat? Pentru că acum există un schimb 1 la 1. Nu există un plus dintr-o parte. Întrebarea mea este, doamna secretar: legal, găsim un amendament prin care Primăria să-şi asume anumite condiţii prin care participă activ la dezvoltarea Aeroportului? Dar şi cu sume. Pentru că dacă va fi un proiect european de aproximativ 20 de milioane de euro, de mărire a pistei de decolare/aterizare şi de modificări ale Aeroportului, cofinanţarea va fi una considerabilă. Găsim o variantă acum, de amendament, sau o altă variantă?”

Lilioara Stepănescu, secretar al municipiului Arad, a răspuns: „Îmi pare rău că trebuie să dau un răspuns negativ, dar nu sunt întrunite condiţiile pentru ca astăzi Consiliul Local să-şi asume astfel de angajamente. E o chestiune de promovare a unui document de strategie privind transportul, de asumare atât a părţii legale, cât mai ales a oportunităţii acestui parteneriat şi de fundamentare a sumelor bugetare necesare. E o chestiune care trebuie să fie tranşată sub forma unui proiect de hotărâre, cu toate fundamentările necesare. E cu neputinţă astăzi, pe calea unui amendament, Consiliul Local să se angajeze.”

„Consiliul Local trebuie să dea o direcţie. Şi direcţia este de a ne implica în ceea ce înseamnă activitatea Aeroportului şi la nivel financiar” – a reiterat Sergiu Bîlcea.

Între opţiuni şi procese

Şi USR PLUS, prin vocea liderului de grup Florin Stana, a intervenit pe subiect, evidenţiind următoarele: „Decizia de a implica Municipiul Arad în participarea la capitalul Aeroportului trebuie să fie luată în urma unei dezbateri mai largi. Pentru că istoria ne spune că, de foarte mulţi ani, Aeroportul este un depozitar de joburi, nu este un furnizor de servicii de transport aerian şi nu cred că ne dorim pentru aşa ceva Aeroportul. Ne dorim ca Aeroportul să devină o piesă într-un puzzle mai mare. Aradul este un nod în care serviciile de transport şi de logistică trebuie să prospere şi, într-adevăr, Aradul merită să aibă un aeroport – poate nu unul de persoane, unul de cargo. De aceea avem nevoie de o discuţie. Eu cred că e prematur să ne asumăm acum că ne dorim sau nu să participăm cu capital la Aeroportul Arad.”

Florin Stana s-a mai referit şi la faptul că cele două terenuri vizate de schimbul dintre Primărie şi Consiliul Judeţean au notate în CF-uri acţiuni în instanţă. „Poate că se vor soluţiona favorabil sau nefavorabil. Dar cred că nu sunt cea mai bună variantă. Din cauza asta, cred că ar trebui să fie prezentat Consiliului ce alte opţiuni ar fi fost din partea Consiliului Judeţean ca să asigure schimbul.”

Lilioara Stepănescu a răspuns: „Mai întâi cu privire la <ce alte opţiuni>, Consiliul Judeţean, mai precis Judeţul Arad deţine în proprietate privată doar 16 proprietăţi, dintre care unele se află pe teritoriul administrativ al altor localităţi. Foarte puţine sunt pe teritoriul administrativ al municipiului Arad. Or, legea stabileşte, la articolul 360, că am putea să trecem un bun din domeniul privat al unei unităţi administrativ teritoriale în proprietatea privată a altei unităţi administrativ teritoriale – ipoteza noastră – la valoarea de inventar actualizată în condiţiile legii şi numai dacă bunul se află pe raza teritorială a localităţii care solicită. Luând prin eliminare terenurile care ar fi putut face obiectul acestui transfer, am constatat că acestea sunt cele mai rezonabile, pe care le-au şi oferit, ne-au pus cu deschidere toată lista pe masă. E vorba de: *un teren la piciorul podului Micălaca, pe care sunt edificate construcţii ale Companiei de Apă – operator la care suntem acţionar şi concedent faţă de bunuri publice ale municipiului Arad, le putem da spre valorificare în concesiune Companiei, adică, mai precis, terenul; *parcul, frumosul parc din faţa hotelului Astoria care e susceptibil de a fi trecut imediat în proprietatea publică a municipiului Arad şi îngrijit în continuare ca un parc, fiind şi în centrul oraşului; *şi nişte locuri de parcare din zona aferentă. Acestea sunt bunurile care au fost oferite şi pe care le-am considerat rezonabile.”

În ceea ce priveşte procesele invocate anterior, Lilioara Stepănescu a precizat: „Este vorba de nişte acţiuni în instanţă ale unor foşti proprietari care au solicitat să primească bunuri în compensare pentru bunurile pe care ei le-au avut şi nu au mai putut fi restituite în natură. La refuzul nostru, au spus că au identificat dumnealor nişte bunuri care ar putea fi date compensatoriu. Ne-am opus în instanţă atât noi, cât şi Consiliul Judeţean – care este încă proprietarul bunurilor – şi instanţa de fond a respins acţiunea. Acum, unul din procese este la Curtea de Apel Timişoara, celălalt este la Arad – astăzi (joi, 26 noiembrie-n.r.) s-a pronunţat instanţa, în sensul respingerii acţiunii (adică a câştigat Primăria şi Consiliul Judeţean-n.r.). În cursul lunii decembrie vom avea soluţie cu privire la cealaltă cauză. Nu ne exprimăm îngrijorarea cu privire la soarta acestui proces. În deplină cunoştinţă, ne-am asumat faptul că există notate aceste procese.”

Schimbul propriu-zis, într-o nouă şedinţă

Deşi iniţal a anunţat că Grupul USR PLUS se abţine de la votarea acestui proiect de hotărâre, în cele din urmă – după ce s-au adus unele clarificări pe subiect – aleşii au revenit şi au votat „pentru”. Proiectul a fost aprobat cu unanimitate. Secretarul municipiului Arad a anunţat că este posibil ca în săptămâna dinaintea alegerilor să mai aibă loc o şedinţă CLM „pentru definitivarea procedurilor privind schimbul. Hotărârea pe care aţi adoptat-o astăzi, pentru care vă mulţumim, este doar cererea adresată Consiliului Judeţean de transfer al unor bunuri din proprietatea privată a Judeţului.” A doua zi după şedinţa ordinară a CLM, consilierii judeţeni au aprobat o solicitare similară pentru terenul Municipiului de la Aeroport. „Schimbul propriu-zis ar trebui să fie aprobat într-o şedinţă ulterioară” – a conchis Lilioara Stepănescu.

7 Comentarii

Your email address will not be published.

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici!

 1. Nealcosu says:

  Domle, NOD aerian aeroportul asta din Arad! Probleme, soluții, decizii….. și dai și lupta pentru bunăstarea nerecunoscatorilor ăștia de arădeni! Sa-i votați că-s dăruiți total cauzei! Si or zbura avioane și chiar….porcu, da pa aeropotul asta!

 2. Cerberus says:

  Ce agitatie fara niciun rost. Deja orice om simplu din oraș a inteles de mult ca nu va fi niciodata nimic din acest aeroport. Nu trebuie sa ai studii postuniversitare sa iti dai seama ca sunt zero șanse sa avem operatori aerieni pe aeroportul Arad. Oradea si Timisoara sunt f aproape de noi si putem spune ca ei chiar au aeroporturi…asa cum sunt… dar functioneaza si vor creste pe viitor sigur. Au si curse externe , ceea ce nu vor fi niciodata in acest oras. Sa investesti acolo o multime de bani e o risipa imensa. Ceea ce este acolo momentan va corespunde si in viitor perfect pt elicoptere , avioane Carpatair care aterizeaza la Arad goale in ultima vreme si avioanele de ierbicidat care stropesc culturile lui Musca si Turcin. Daca va scot banii din casa încercați altceva util : pasaj peste CF Arad-Simeria in micalaca , sens girator zona ind vest, sincronizare de semafoare in vlaicu, aqua park, etc. Nu porcarii fara rost.

 3. Marin says:

  Incepe razboiul dintre taberele PNL. Falca a inceput sa-i puna la lupta pe toti. Se bat intre ei. Bilcea intreaba ca si cum nu ar fi el cel ce a pus teoretic, lista consilierilor PNL in municipiu, si intreaba ca o fata mare daca e bine si ce trebuie sa se faca la Aeroport. Dupa ce 4 ani a fost vicepresedinte CJA si cu PNL, au bagat tir-uri de bani in garajele alea. Firmele de casa a lui Falca au avut de profitat dupa asta iar ei ca niste slugi, au executat. Tot ca slugi a lui Falca fac si acum circ in CLM.

  Bilcea ATENTIE: Cand STAPANUL nu mai are nevoie de SLUGA, o arunca la gunoi. You are the next! Sper ca ai inteles asta!

 4. Mokofanu says:

  Povești și basme electorale și lupte de fațadă, ca de obicei. Nu se va întâmpla nimic, salariul lor merge în continuare, iar plicurile cu dedicații ajung unde trebuie întotdeauna.

 5. Cornel says:

  Aeroportul din Arad a pierdut de mult startul fata de cele din Timisoara si Oradea! Daca ar fi o conlucrare eficienta cu cei din Timis si Bihor poate ar fi posibil ca Aeroportul Arad sa se dezvolte ca unul de tip cargo iar cele din Oradea si Timisoara sa ramana pentru pasageri.Dar pentru asta trebuie o gandire si un plan regional pe termen lung.Care nu exista.

 6. melisa says:

  S-au trezit sa mai arunce niste bani la spartul targului… La ora actuala zborurile cu linii aeriene de calitate sunt exorbitant de scumpe, alea cu low cost o mizerie acceptata si laudata de cine nu are incotro si vrea sa suceasca umilintabin lauda de sine… Industria aero pt civili e vai de ea, iar rutele disponibile din Ro sunt limitate si aiurea concepute. Daca vrei o destinatie mai putin standard ajungi cel putin sa pleci de la unguri ca sa tintesti catre ea (ca nici marile aeroporturi europene nu au oferte imbietoare…). Deci despre ce vorbim aici? Si hop si Aradul amu, ca are bani de aruncat ca sa aiba mai unii unde sa fie sefi… Meh

 7. andrei says:

  conducerea consiliului judetean Arad sifoneaza anual milioane de lei din banii publici prin societatile din subordine , iar, Aeroportul este unul din aceste societati .

 8. tombola lunii

  Local

  Cea mai mare diferență de note după contestații, în Bihor: Un elev a luat 2,80, iar după recorectare a primit 8,70
  Cea mai mare diferență de notă după contestații se înregistrează în Bihor.

  Local

  Șantier în grafic, în zona Mărului

  Local

  Deputatul Sergiu Bîlcea: „Trebuie să demarăm noile proiecte”
  Parlamentarul liberal, Sergiu Bîlcea, a subliniat nevoia de a demara cât mai rapid proiectele asumate în 2020 de echipa PNL Arad.

  Local

  Curatorul de inimi: dr. Zoltan Galajda
  ARAD. N-ai cum să nu rămâi impresionat de acest om. Un profesionist desăvârșit, cu un CV impresionant, un medic de chirurgie cardiovasculară recunoscut la nivel național și european. Un om modest, cult, un prieten adevărat, „pe viață”, cum îl descriu apropiații. I-am adresat câteva întrebări, la care ne-a răspuns sincer și deschis, așa cum este el, omul şi doctorul Zoltan Galajda...

  Local

  A încercat să iasă din țară cu un VW căutat de autoritățile din Germania
  Un cetățean român în vârstă de 43 de ani s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac, la volanul unui autoturism marca VW Tiguan, în valoare de 16. 800 de euro, pe sensul de ieșire din țară, iar în urma controlului polițiștii de frontieră au descoperit că mașina figura ca bun căutat pentru confiscare, fiind introdusă o alertă în acest sens de către autoritățile din Germania.

  UT Arad

  UTA 2011 a pus mâna pe trofeu!
  HAŢEG. În formula: Caleb Ardeu, Dominik Kosara, Cristian Rugea, Alexandru Bulzan, Octavian Tomoioagă, Andrei Catană, Darius Aparachive, Luca Dinu, Luca Radu, Ianis Fîc, Patrick Urs, Răzvan Moise, Denis Vonea, Rareş Iordache, Ioas Ardeu şi Lucas Lela, grupa 2011 de la UTA a reuşit o performanţă deosebită.

  Local

  Canicula închide drumurile județene pentru camioane
  Vehiculele de mare tonaj vor avea restricții de circulație pe drumurile județene din Arad, atâta timp cât în vigoare vor fi coduri portocalii sau roșii de caniculă. 1

  Local

  Eusebiu Pistru: se modifică ordonanța pe decarbonificare
  ARAD. PSD a anunțat, prin senatorul Eusebiu Pistru, că intervine în OUG privind decarbonificarea. „Nicio unitate de producție de energie nu va fi închisă până când nu se pun în funcțiune unități de producție echivalente”, este mesajul pe care l-a transmis parlamentarul arădean.

  Local

  Doi tineri aflați pe un moped, răniți într-un accident la Șepreuș
  Un tânăr de 19 ani și un altul de 22 de ani au fost răniți după ce mopedul pe care se aflau a intrat în coliziune cu un autoturism, în noaptea de miercuri spre joi, în comuna Șepreuș. Cel care conducea mopedul – tânărul de 19 ani - nu avea permis. Mai mult de atât, mopedul nu avea montată plăcuța de înmatriculare. În acest caz a fost întocmit un dosar penal.

  aradon.ro logoPentru noi, confidențialitatea Dvs. este importantă

  Noi și partenerii noștri utilizăm tehnologii, cum ar fi modulele cookie, și vă procesăm datele cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie, pentru a personaliza anunțurile publicitare și conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura eficiența anunțurilor și a conținutului și pentru a obține informații despre publicul care a văzut anunțurile și conținutul. Faceți clic mai jos pentru a vă da consimțământul privind utilizarea acestei tehnologii și procesarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Vă puteți răzgândi și puteți schimba opțiunile în orice moment, revenind la acest site.