aradon.ro Web analytics


Clădire înaltă de aproape 14 metri, lângă Biserica Roşie

De Diana Dutu
Reactualizat la:

Clădire înaltă de aproape 14 metri, lângă Biserica Roşie

Reactualizat la:
În ciuda criticilor aduse proiectului, în special de Biserica Evanghelică Lutherană din Arad, aleşii locali au aprobat PUZ-ul investiţiei. Construcţia, înaltă cât un bloc cu cinci etaje, ar urma să fie ridicată în mijlocul unei curţi situate pe strada Blajului, la numărul 5.
Scris de Diana Dutu - În ciuda criticilor aduse proiectului, în special de Biserica Evanghelică Lutherană din Arad, aleşii locali au aprobat PUZ-ul investiţiei. Construcţia, înaltă cât un bloc cu cinci etaje, ar urma să fie ridicată în mijlocul unei curţi situate pe strada Blajului, la numărul 5.

ARAD. Deşi şedinţa ordinară din luna mai a Consiliului Local Municipal s-a desfăşurat în sistem videoconferinţă, alături de cei câţiva reprezentanţi ai Primăriei prezenţi (fizic) în Sala Ferdinand, s-a aflat şi părintele Jakab Ştefan, preot paroh al Bisericii Evanghelice Lutherane din Arad (cunoscută ca Biserica Roşie). El a ţinut să participe la şedinţă pentru a exprima punctul de vedere al Parohiei şi al locatorilor/ proprietarilor de clădiri învecinate celei de pe strada Blajului nr.5. La această adresă, se doreşte construirea unui imobil cu funcțiuni mixte, birouri și locuințe, aprobarea PUZ-ului investiţiei aflându-se pe ordinea de zi a şedinţei CLM din 28 mai.

Investiţia, în detaliu

Iniţiator şi beneficiar al documentaţiei de urbanism este Ciachir Amalia Maria, planurile investiţiei fiind realizate de SC Elite Design Studio SRL. Parcela care face obiectul PUZ-ului are categoria de folosință „curți construcții în intravilan”, în suprafață de 257 metri pătraţi. Pe teren, la ora actuală se află 2 locuințe: una în suprafață de 111 metri pătraţi și alta în suprafață de 21 metri pătraţi.

Investitorul doreşte schimbarea destinației parcelei în zonă de birouri şi locuire. Imobilul propus, având funcțiuni mixte, va fi împărțit și dispus pe niveluri separate: *Subsol tehnic sau Demisol tehnic – zonă destinată funcțiunilor tehnice; *Parter şi Etaj 1 – zonă de lobby/ recepție, zonă destinată birourilor (număr estimat de 15 angajați); *Etaj 2-3 – zonă destinată locuirii -1 apartament dispus pe 2 niveluri. Înălțimea maximă a clădirii este de 13,80 metri. Regimul de înălțime va fi în trepte: vor fi zone cu înălțime maximă de 7,40 metri, 10,60 metri, respectiv 13,80 metri.

Suprafața minimă de spațiu verde amenajat va fi de 38,55 metri pătraţi, reprezentând 15% din suprafața totală a terenului. Se vor asigura locuri de parcare în sistemul municipal de parcare (2 locuri de parcare pentru funcțiunea birouri şi 1 loc de parcare pentru apartament).

Terenul va avea doar acces pietonal, iar pentru intervenții în situații de urgență accesul este asigurat doar pietonal la două faţade, faţada din nord prin curtea interioară – Revoluţiei nr.57, respectiv faţada vestică din strada Blajului.

Deoarece nu există alte variante pentru asigurarea accesului auto la parcelă, se va renunța la realizarea acestuia și se va amenaja doar acces pietonal. La nivelul scuarului se va amenaja o alee pietonală pe spațiul verde existent (suprafață scuar existent=67,03 mp). De asemenea, se observă că în prezent nu există o continuitate a pietonalului în zona scuarului, de aceea propunem amenajarea unei alei pietonale la limita carosabilului amplasat la sud-estul scuarului (fără a afecta suprafața spațiului verde)” – se arată în documentaţie.

Biserica se opune vehement

Încă din prima fază a prezentării planurilor de investiţie, vecinii şi-au manifestat dezacordul în legătură cu noua construcţie. Principalul contestatar al proiectului este Biserica Evanghelică Lutherană din Arad. Preotul paroh Jakab Ştefan a venit (şi) în CLM pentru a le solicita aleşilor locali respingerea proiectului privind aprobarea documentaţiei urbanistice a investiţiei.

Amplasamentul se află într-o zonă protejată, cu monumente istorice. Proiectul prevede clar acele imobile care sunt numite monumente istorice în zona menţionată. În temeiul art.24, al.1 din Legea 422, construirea imobilului prevăzut în proiect pe amplasamentul menţionat se autorizează doar pe baza unui aviz eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor sau, după caz, de serviciile publice deconcentrate ale acestuia. Proiectul menţionat prevede că toate documentaţiile tehnice vor fi supuse avizării de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură; totuşi, acest proiect nu conţine aceste avize. Nu am văzut conţinutul avizelor menţionate de actele normative în interiorul acestui proiect, deşi obţinerea şi prezentarea acestor avize este obligatorie. Din proiect rezultă că se intenţionează construirea imobilului vizat prin alipirea acestuia la peretele de calcan al Palatului Luther, din proprietatea Bisericii. Palatul Luther este monument istoric. Consider că o asemenea intervenţie este drastică. Legea reglementează că toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice se fac cu specialişti şi experţi atestaţi şi sub inspecţia şi controlul propriu al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia. Beneficiarul solicită deja aprobarea acestui proiect prin care se intenţionează alipirea imobilului vizat la peretele de calcan al Palatului Luther. Biserica, în calitate de proprietar, nu a fost încă înştiinţată nici de conţinutul avizelor şi nici de conţinutul expertizei de specialitate. Consider că o asemenea atitudine este inacceptabilă. În aceeaşi ordine de idei, legea prevede clar că orice construcţie, orice lucrări se pot face la 60 de centimetri faţă de linia de hotar. Orice derogare se poate face doar cu acordul autentic al Bisericii, deci în faţa notarului. Mă opun ferm atât la alipirea imobilului, cât şi la construirea acestuia în imediata vecinătate deoarece Biserica va fi împiedicată de acum încolo să efectueze activităţi de renovare a peretelui de calcan. Pe de altă parte, pot cauza Palatului Luther prejudicii privind rezistenţa mecanică şi stabilitatea, securitatea, igiena, sănătatea, pot afecta rezistenţa structurii clădirii ş.a.m.d. Pentru aceste motive, mă opun la construirea imobilului în imediata vecinătate a Palatului Luther. Din proiect rezultă că beneficiarul doreşte evitarea obţinerii acordului Bisericii. Se menţionează că în cazul în care va exista un refuz din partea noastră, ei se retrag cu 60 de centimetri, astfel nu mai este necesar acordul nostru. Totuşi, legea specială – şi nu Codul Civil – în acest domeniu, adică Ordinul 839 nu prevede nicio distanţă minimă, ci reglementează în mod clar că acordul vecinilor este necesar: este obligatorie obţinerea acordului de la proprietarul construcţiei învecinate, altfel imobilul nou va fi construit în condiţii ilegale. Din proiect rezultă intenţia beneficiarului de a evita obţinerea acestui acord. Mai menţionez că, din desenele imobilului ce urmează a fi construit, nu se observă deloc unde vor fi amplasate ferestrele noului imobil şi dacă montarea acestora se realizează sau nu cu respectarea distanţei legale. Conform art.45 din Legea 422, autorităţile administraţiei publice au obligaţia să asigure protejarea monumentelor istorice aflate în domeniul public sau privat al municipiului” – a subliniat preotul paroh Jakab Ştefan, în faţa consilierilor locali municipali.

Consideraţii… administrative

După această pledoarie împotriva investiţiei, discuţiile între aleşi s-au purtat la un alt nivel. Tonul a fost dat de primarul Călin Bibarţ: „Acolo este un conflict între vecini: între parohie şi cei care vor să construiască. Din ce a prezentat părintele, fără să fiu specialist… dânsul se referă la autorizarea de construire. Iar noi nu aprobăm astăzi nicio autorizare de construire, ci doar un PUZ. Toate cele de care vorbeşte dânsul – că-ţi trebuie avizul vecinilor când te alipeşti ş.a.m.d. – o să poată să se certe între ei la momentul când se dă autorizaţie de construire. Eu vreau să-l întreb pe domnul secretar de Primărie dacă pentru faza PUZ sunt toate avizele legale obţinute” – a subliniat edilul. Secretarul municipiului Arad, Sorin Contraş, a răspuns: „Toate avizele care au fost cerute prin certificatul de urbanism se află la dosarul şedinţei şi sunt complete.”

E vorba, totuşi, de o clădire de 13,8 metri înălţime, într-o zonă cu clădiri istorice. Iar 13,8 metri înseamnă o clădire de 5 etaje” – a atras atenţia consilierul PSD, Cosmin Buruc. La această remarcă, primarul Bibarţ a găsit de cuviinţă să asemuiască clădirea de aproape 14 metri ce se doreşte a fi construită într-o curte, pe strada Blajului, tocmai cu edificiul Bisericii Roşii, din imediata apropiere: „Nu vreau să intru în polemici, că nu sunt de specialitate. Nu mă bag. Doar constat că cineva care are în proprietate o clădire cum e Biserica – care are mai mult de 13,8 metri – se opune să construiască altcineva.”

Proiect aprobat

În ciuda intervenţiilor critice pe subiect, proiectul de hotărâre „privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Construire imobil funcțiuni mixte, birouri și locuințe str. Blajului nr. 5, Municipiul Arad” a fost aprobat de CLM. Au fost 14 voturi „pentru” (12 consilieri PNL + Ionel Ciupe + Marin Lupaş), 3 abţineri (2 consilieri UDMR + social-democratul Gheorghe Furău) şi 5 voturi împotrivă (toate, din partea PSD).

Companie selectă: clădiri de patrimoniu

În zona obiectivului de investiţie există bunuri de patrimoniu menţionate în Lista Monumentelor Istorice 2010 – Arad, respectiv monumente istorice: „Casă, azi parohie evanghelică și locuință” (str. Blajului nr.2), „Palatul Suciu” (str. Blajului nr.3), „Palatul soției lui Kovacs Arthur, azi locuințe” (B-dul Gen. Vasile Milea nr.19, str. N. Grigorescu nr.8), „Biserica Evanghelică Lutherană” (B-dul Revoluției nr.61), „Palatul Justiției” (B-dul Gen. Vasile Milea nr.2). În zonă există și construcții cu valoare istorică, arhitecturală și memorială de importanță locală: „Casa cu iederă” (B-dul Gen. Vasile Milea nr.15), „Casă, azi locuințe, comerț și servicii” (B-dul Revoluției nr.55), „Casa lui Dr.Ioan Suciu, azi locuințe și spații comerciale” (B-dul Revoluției nr.63).

Cele menționate ca fiind înscrise în Lista Monumentelor Istorice nu vor fi afectate sub nicio formă în urma propunerii noastre în zonă” – arată reprezentantul investitorului. De cealaltă parte, reprezentantul Bisericii consideră că „ridicarea imobilului vizat prin acest proiect ar degrada aspectul atât al zonei protejate, cât şi al monumentelor istorice aflate în zona respectivă. Alipirea imobilului vizat la Palatul Luther sau chiar construirea acestuia în vecinătatea imediată, la o distanţă minimă de Palatul Luther, ar cauza un prejudiciu imens, atât din punct de vedere al aspectului fizic, cât şi pentru structura de rezistenţă a acestui monument istoric.”

Jakab Ştefan: Am primit răspuns de la Dumnezeu pentru acest proiect: Domnul va decide cazul meu în favoarea mea

Călin Bibarţ: Acolo este un conflict între vecini. E un conflict între parohie şi cei care vor să construiască


 

42 Comentarii

Your email address will not be published. Required fields are marked *

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici!

 1. Neecoo says:

  Si uite asa nesimtitii pot strica orice domeniu cu acordul edililor. Aglomeratii de case duplex, blicuri multietajate sunt construite in zone rezdentiale de investitori ”cinstiti” doar pentru ca au bani. Si normal, cine se poate opune unui notar care are bani sa construiasca un bloc in centrul orasului. Probabil, situatia al fi altfel daca ar vrea sa construiasca in curtea bisericii ortodeoxe….

  • intrebare -pt- Neecoo says:

   Neecoo lamureste-ne despre ce e vorba ? ce are notarul cu blocul si daca e asa despre cine e vorba totusi…Asta asa din pură curiozitate Hai pa!

  • mike says:

   despre lege si justitie in ro….romania nu poate fi numita tara normala!

   Cathedral plaza are 19 etaje, 75 de metri inaltime si o suprafata construita de 23.000 de metri patrati iar pana la demolare, va fi cale lunga. Urmatorul pas pe care trebuie sa il faca Primaria capitalei e sa organizeze o licitatie publica prin care sa contracteze o firma de consultanta, iar aceasta sa evalueze structura imobilului si sa stabileasca modalitatea prin care poate fi demolat”

   Scandalul intre Gabriela Firea si Arhiepiscopia Romano Catolica a inceput in urma cu cateva zile. Biserica a acuzat Primaria Capitalei ca amana, fara sfarsit, alocarea de fonduri pentru demolarea Cathedral Plaza. Apoi, primarita a declarat ca “Il somez public pe arhiepiscopul Robu sa inceteze sa mai lanseze acuzatii. Spre deosebire de domnia sa, singurul grup de interese pe care il servesc eu este cel alcatuit din toti bucurestenii.”

   La aceasta “somatie”, purtatorul de cuvant al catolicilor, preotul Francisc Dobos, a replicat pe pagina sa personala de facebook:“cum se spune in limba romana “toapa” si “tupeu”?”

   In plus, a postat o poza de la nunta Gabrielei Firea, sustinand ca nasa sa de nunta, Daiana Voicu, a fost sefa companiei de imobiliare care a dezvoltat Cathedral Plaza. Mai mult, miercuri Arhiepiscopia ii cere intr-un comunicat Gabrielei Firea sa nege public faptul ca nu are o legatura personala cu Daiana Voicu. Suparata pentru ca i-a fost alaturat cuvantul toapa, Primarita a cerut demiterea lui Francis Dobos. Refuzul a venit tot in comunicatul de astazi in care insa biserica si preotul si-au cerut scuze pentru limbajul folosit.

   Pentru ca nu pune in aplicare o decizie judecatoareasca finala, primarul risca amenda penala sau inchisoare de la 3 luni la 2 ani. Pe de alta parte, primaria si proprietarul cladirii sustin ca pe rol se afla alte procese, astfel ca situatia nu este clarificata.

   MILLENIUM BUILDING DEVELOPMENT a solicitat in instanta obligarea primarului sa emita actul administrativ pentru intrarea in legalitate a constructiei “Cathedral Plaza”.

   Acesta nu este singurul caz in care ani de zile, edilii au ignorat o decizie judecatoreasca. In 2013, instanta a decis demolarea unui bloc de zece etaje construit ilegal pe str. Aurel Vlaicu la nr. 120-122. Primaria Sector 2 are obligatia sa il demoleze, insa imobilul este si acum in picioare, la patru ani de la emiterea hotararii judecatoresti definitive.

  • Dan says:

   Nu stiu cati ati sesizat, pe langa marsavia aprobarii unei constructii care nu respecta nici cele mai elementare norme arhitectonice si de siguranta la dezastre, mai exista O A DOUA TICALOSIE ADMINISTRATIVA:
   – “Se vor asigura locuri de parcare în sistemul municipal de parcare” , adica, tradus pe intelesul tuturor, Primaria va oferi spatii de parcare DIN DOMENIUL PUBLIC !!!
   Asta in timp ce Aradul e sufocat de lipsa locurilor de parcare… Totul, ca doamna@domnul “investitor” sa-si MAXIMIZEZE PROFITUL !

   Alooo, DNA, se aude…? Aaa, pardon, domnul, am inteles ca e judecator, iar doamna, notar… Scuzati, atunci…
   Somn usor DNA! Am uitat ca legile nu sunt pt toti, sunt doar pt.”prosti”!

 2. aradean says:

  se pare ca azi e la moda construirea de imobile tip bloc . care aduc serioase beneficii celor ce construiesc asa ceva. ( nu intru in amanunte cam cat costa ridicarea unui apartament intr-un asemenea bloc nou si cu cat se vinde /finisat sau nu/ Asa ca nu va mai mirati de asemenea cazuri. ! In fond e si asta o afacere, nu?
  Cineva care are bani si gaseste un loc bun ridica un imobil pe care apoi il vinde in castig . si uite asa se fac banii…………
  Cat de legala si corecta e aceasta lucrare nu stiu si nu ma pronunt . Probabil ca justitia se va pronunta dar ca aradean nu mi se pare normal ca intr-o zona cu cladiri in centrul vechi al municipiului de numite ”monumente istorice ” sa apară niste blocuri noi cu BCA-uri , termopane etc. si care in nici un caz nu pot fi incadrate in aceeasi categorie.
  Bine ar fi ca justitia sa se pronunte si asta cat mai repede.
  In rest Dumnezeu cu mila cum zic romanii !

  • anonimus says:

   Poate ne spui si ce preturi sunt.

  • Dumitras Mx says:

   Nu stiu si nici nu ma intereseaza cat de legala e constructia dar , tot ce produci ( indiferent de produs, ca e lapte, brânză, ciment, rochie ) vrei si trebuie sa ai profit, adica sa FACI BANI !

   • Dan says:

    Corect, dar profitul ti-l faci PE INVESTITIA TA, nu pe BUNUL PUBLIC!!!
    Fara sa mai vorbim de incalcarea flagranta a Legii Disciplinei in Constructii, care stipuleaza clar ce procent din terenul pe care-l detii poate fi ocupat cu “amprenta la sol a cladirii” , cat teren trebuie sa fie spatiu verde si cate locuri de parcare trebuie sa asiguri DIN TERENUL PROPRIU, pt utiluzatorii cladirii.
    Clar?

 3. mike says:

  coruptie…

 4. AnonimUnic says:

  Daca va uitati cu atentie, si pe coltul din dreapta este un astfel de bloc, insa mai urat si distrus. Eu cred ca se face mult zgomot pentru nimic, nu va face concurenta bisericii si va avea doar o mica fatada in acel colt.

  • Anton says:

   Și dacă s-ar construi o căsuța din aia cu turnulețe în loc la palatul Neumann ai fi la fel de indiferent?

   • AnonimUnic says:

    “o căsuța din aia cu turnulețe în loc la palatul Neuman” – este o deviere completa si iremediabila de la subiect.

    Singurii carora le va aduce ceva discomfort vor fi doar cei din jurul acelei curti interioare.

    Acum fie vorba intre noi cladirea aceea din sticla din partea dreapta – aia e cea care e mai ciudata in tot acel peisaj!

  • mike says:

   daca este construit deja e ok dar daca se vrea construit sapaturi langa cladiri vechi isorice nu e ok!a mai fost in bucuresti un caz identic acum un bloc trebuie demolat!probabil aceasta biserica va cere sprijin din afara si romania iar se va face de cacao!

   • AnonimUnic says:

    1. Pai daca aceste cladiri sunt istorice – de ce nu are nimeni grija de ele? O renovare-doua asa din cand in cand!? Sunt istorice doar cu numele!
    2. Aia in NYC fac zgarie-nori langa cladiri foarte vechi si nu au nici o problema cu acest lucru.
    3. Nu am niciun interes, daca vor sa o faca, cred ca va arata foarte bine acolo. Stiu coltul acela arata oribil, mai demult acolo era o firma de calculatoare (la usa din stanga acelui colt). Actualmente e o zona neinteresanta.
    4. Daca cineva vrea sa faca ceva constructiv, lasa-l sa faca!
    5. De terasa aceea din dreapta de ce nu spune nimeni nimic? Biserica de ce nu spune nimic de ea?
    6. Le e frica preotilor ca nu vor mai avea unde sa isi parcheze bolizii?

    • Ovi says:

     AnonimUnic vezi că nu miroși a bine. În primul rând palatul Luther si Biserica Roșie (Evanghelică-Luterană) sunt renovate și Biserica dacă nu mă înșel chiar acum are fațada din față în renovare. Idea Pastorului paroh al comunități evanghelice este că dacă se construiește noua clădire, fațada sau peretele palatului Luther nu va mai putea fi renovat din cauza distanței prea mici dintre clădiri și prin săpăturile noi clădiri ce dorește a se construi în curte se afectează rezistența palatului Luther.
     Iar blocul pomenit de tine a fost construit pe vremea prea-înțeleptului și mult iubitului conducător, care avea în plan dărâmarea tuturor clădirilor de pe centru și înlocuirea lor cu blocuri gri.

     • AnonimUnic says:

      Astia din Primarie sunt iubitorii studiilor de fezabilitate, ar trebui lor sa le spui aceste lucruri… :))

 5. conservator says:

  Deci pe mine in gradiste nu ma lasa sa fac casa ca am front mic doar cu niste conditii aiurea… ma lasa doar cu poarta uscata si acoperis nu stiu cum si numa piedica. si astea inghesuie in locul acela un bloc… Frumos…

  • eu says:

   in tara asta si in orasul asta trebuie sa sti cu cine sa iti faci proiectele, pentru ca ele sa fie aprobate. din pacate, nu se va schimba nimic inspre bine ,in viitorul apropiat.

 6. WEST says:

  14 METRII !14 METTRII !! IMPRESIONANT !! CRED CA SE VA VEDEA DE LA TIMISOARA !!

 7. Poienari says:

  Si in cartierul Subcetare se construiește la fel de haotic ,au început BLOCURI .Cine le da autorizație de construcție ? Arhitectul Sef si comisia de urbanism Deci ? Ce sa mai comentam?

 8. Dumitras Mx says:

  Stie cineva” casa cu iedera” de ce nu mai are poarta si gard?

  • AnonimUnic says:

   Buna intrebare, ieri am vazut si eu – in Google Street View ca avea gardul de beton demolat si erau resturi pe jos – si mi-am pus aceeasi intrebare.

  • ana says:

   va spun eu de ce nu mai are gard: din 3 proprietari, unul -din proprie initiativa a hotarat sa il darame fara autorizatie.Nici o sesizare a celorlati vecini , nu s-a finalizat cu o amenda .Proprietarul care a demolat se numeste BALTA ELENA si a dorit sa isi poata parca masina in curtea din fata casei.

 9. f.b. says:

  Genial Bibart: un monument istoric are pretentia de a se opune unui “monument” al iepocii lui!
  Cu asta se va inscrie in galeria primarilor Aradului, sectia “administratie romîneasca”

 10. aradean says:

  Cred că nu trece mult si o să vedem in plin centru ridicat si vreun căsoi cu turnulețe……!

 11. Ferenc says:

  Clădirile nou construite atrag și mai mult trafic si in Arad, deja sufocat de autoturisme parcate pe străzi, trotuare și uneori chiar și pe spații verzi. Deci, se pune intrebarea, de ce nu este obligata tovarasa investitoare sa faca parcare subterana? A, ar costa prea mult? Mai bine ii dam din sistemul de parcare municipal trei locuri. Cu ce a meritat? Bine ca va avea la subsol sala fitnes.
  Cum sa cladesti o asemenea cladire fara sa asiguri acces motorizat pentru interventii, si in acelasi timp sa limitezi accesul vecinilor la intretinerea propriei cladiri.
  De altfel ca proiect pentru o plomba ar putea fi chiar unul reusit, dar tot nu se preteaza in acea zona istorica

 12. Dle Bibarț says:

  ” Conflict între vecini: parohie și cei care vor să construiască ”
  Dle Bibarț cuvântul ” vecini” înseamnă : cei care LOCUIESC ACOLO. În cazul de fața este vorba de cei care locuiesc de ….. ani în acele clădiri, și niște venetici din sudul Carpaților.

 13. VP1010 says:

  Soția notar și soțul judecător, acum locuiesc într o frumoasa vila la Boul Roșu vis a vis de finanțele primăriei…

 14. stefan says:

  Ca o parere este un abuz al celor pusi sa aiba grija de aspectul Centrului Aradului. O cladire noua pe Centru trebuie sa se incadreze in nota arhitecturala a zonei. Aici este limpede o nepotrivire. Oare ce interese ii determina pe cei de la primarie sa aprobe asaceva ? In plus o cladire moderna , linga o biserica veche…se potrivesc ca ” nuca pe perete “. Bomnul Bibart pare prea detasat de o problema care va strica aspectul….datorita dansului Trist !

 15. Mokofanu says:

  Da’ comisionu’? Cât e comisionu’? ;))

 16. anonim says:

  Inca o data se dovedeste faptul ca dupa cocoțarea la putere a comunistilor,, Aradul nu a mai avut arhitecti buni, care sa-l iubeasca si sa doresca infrumusetatea acestui oras. Au fost si sunt si azi doar indivizi ajunsi prin pile ori impinsi de vreun potentat din politica, ce se laudau singuri sau erau laudati de lingaii ,,famigliei,, careia ii apartineau. A se vedea uraciunile ridicate sub mana acestora, norocul Astoriei , devenita Continental/Forum Hotel, ca intrand in lantul Continental i s-a mai dat o forma la renovare.

 17. anonim says:

  La vremuri noui tot noi spuneau unii in 1990 . Cata dreptate aveau ! Si azi, acolo unde cu nepasare fata de locuitorii orasului se iau decizii ce deranjeaza, se vantura aceleasi nume de dinainte de 1989 . Mafia comunista nu a murit, sunt urmati de fii/fice, nepoti frati nasi, fini …etc

 18. SATTAN 666 says:

  alta constructie groteasca ,ca si toate asa zisele monumente ! made in rumunica!

 19. SATTAN 666 says:

  cine naiba vine sa viziteze Aradul dintre straini? sa vada ce? nenorocirea facut-a de rumuni dupa Trianon? e de rasul curului!

 20. Dumnezeu says:

  Va rog sa investigati si celalalt edificiu gigant care e in curs de construire de aceeasi investitori pe Corneliu Coposu 9D.

  • Cristi says:

   Acolo e la fel. Au construit un bloc de 3 etaje care e cat unul de 4, la distant de cativa metri de alte doua blocuri, unis din ele, luandu-i complet accesul la lumina si tot la cativa metri de o casa pe care o umbreste cu totul. Blocul nu are parcare si nu are fundatie…. am foto de la constructie cand au salat nici un metru, nu au pus fier beton Delos pana la cota 0 dupa care au dat gauri, si au prins armatura in ele pt primul nivel… tinand cont ca investitorii sunt cine sunt adica lucreaza in tandem, notar-judecator, ma gandesc ca orice e posibil.

 21. Local

  COVID-19 a închis şi clădirea gimnaziului de la "Aron Cotruş"
  Aici a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus un profesor care a intrat în contact direct cu alţi dascăli din şcoală.

  Local

  Cinci cazuri noi de Covid la Arad
  Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că de duminică până luni s-au înregistrat la nivelul județului Arad cinci cazuri noi de infecție cu SARS-CoV2.

  Local

  Incendiu într-un bloc situat pe Calea Aurel Vlaicu
  Pompierii arădeni au fost solicitați, luni după masa, să stingă un incendiu izbucnit la etajul opt al blocului C2, situat  Calea Aurel Vlaicu. În apartamentul cuprins de flăcări, echipajul ISU Arad a găsit un bărbat de aproximativ 35-40 de ani. Victima este conștientă și a fost predată echipajului SMURD.

  Local

  UVVG continuă înscrierile până în 23 septembrie!
  Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad are infrastructura necesară desfăşurării cursurilor online.

  Local

  Transport agabaritic pe autostradă
  Lățimea vehiculului care intră în țară pe la Vama Nădlac este de 5,25 metri și transportă o confecție metalică.

  Local

  52 de sirieni și palestinieni ascunși în două autovehicule, descoperiți la vama Nădlac II
  1

  România

  COVID-19. 808 cazuri din 6.348 de teste
  Doar 808 cazuri de infecție cu noul coronavirus au fost confirmate în ultimele 24 de ore, de duminică până luni. 

  Local

  Prima tranşă de vaccin gripal a ajuns la Arad
  Cantitatea primită, de 4.320 de doze, este puţin peste 10% din cea solicitată de judeţul Arad pentru acest sezon rece. 4

  ARADON Sport local

  Bogdan Bulj revine la FCC Baschet Arad
  Sârbul va fi pentru a 3-a oară antrenorul „galben-albastrelor”.

  aradon.ro logoPentru noi, confidențialitatea Dvs. este importantă

  Noi și partenerii noștri utilizăm tehnologii, cum ar fi modulele cookie, și vă procesăm datele cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie, pentru a personaliza anunțurile publicitare și conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura eficiența anunțurilor și a conținutului și pentru a obține informații despre publicul care a văzut anunțurile și conținutul. Faceți clic mai jos pentru a vă da consimțământul privind utilizarea acestei tehnologii și procesarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Vă puteți răzgândi și puteți schimba opțiunile în orice moment, revenind la acest site.