aradon.ro Web analyticsCreștere spectaculoasă a incidenței la Dezna – de la scenariul galben la restricții de weekend!

De Sorina Ambruș
Reactualizat la:

Creștere spectaculoasă a incidenței la Dezna – de la scenariul galben la restricții de weekend!

Restricțiile rămân în vigoare/Foto: A.P.
Reactualizat la:
La Lipova, Almaș, Vârfurile și Șiștarovăț se aplică cele mai dure măsuri restrictive.
Scris de Sorina Ambruș - La Lipova, Almaș, Vârfurile și Șiștarovăț se aplică cele mai dure măsuri restrictive.

ARAD. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad (CJSU) a emis joi, 8 aprilie, hotărârea nr. 60/8 aprilie, prin care se actualizează scenariile pentru fiecare unitate administrativ teritorială în parte, în funcție de gradul de infectare cu noul coronavirus.

Față de situația din 6 aprilie, a fost depășită incidența de 1,5 cazuri la 1000 de locuitori, fără a se depăși incidența de 3 cazuri/1000 de locuitori, în comunele Cărand și Ghioroc. În plus, la Dezna s-a depășit incidența de 3 cazuri/1000 de locuitori, prin urmare aici se vor închide localurile în interior, pentru o perioadă de 14 zile.

În orașul Lipova și comunele Almaș, Vârfurile, Șiștarovăț se mențin restricțiile aferente depășirii incidenței de 7,5/1000 de locuitori, până când rata va scădea sub 7.

Restricții suplimentare

CJSU Arad a mai adoptat și o a doua hotărâre – 61/8 aprilie, privind restricțiile aplicate în localitățile în care se depășesc incidențele de 4 și respectiv 7,5 la mie. Față de situația înregistrată la data de 06.04.2021 (HCJSU 59/06.04.2021), la data prezentei hotărâri, a fost depășită incidența de 4 cazuri/1000 de locuitori, fără a fi depășită incidența de 7,5/ cazuri/1000 de locuitori, în comuna Dezna. Prin urmare, la Dezna vor intra în vigoare, pe lângă restricțiile de scenariu roșu, și cele de weekend: magazinele se vor închide la ora 18:00 în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, iar restricțiile de deplasare intră în vigoare de la ora 20:00, la sfârșitul săptămânii.

Restricții mai dure intră în vigoare în localitatea Șiștarovăț unde, față de situația înregistrată la data ultimei ședințe a CJSU, incidența cazurilor COVID-19 la 1000 de locuitori a crescut peste 7,5. Aceasta înseamnă că, pe toată durata săptămânii, magazinele se vor închide la ora 18:00, iar după ora 20:00, se va putea circula doar în baza declarației pe proprie răspundere. Același gen de restricții se mențin și la Lipova, Almaș și Vârfurile până când rata de infectare va scădea sub 7 cazuri la mia de locuitori.
Restricțiile suplimentare se ridică la Dorobanți, unde rata de infectare a scăzut sub 3,5 cazuri la mia de locuitori, dar localitatea rămâne în scenariul roșu.

14 cu restricții suplimentare

Așadar, în 14 localități se aplică restricții suplimentare pentru că s-a depășit incidența de 4 la mie, adică restricțiile de weekend și închiderea sălilor de sport: Sebiş, Șagu, Zimandu Nou, Felnac, Municipiul Arad, Dezna, Chişineu- Criş, Hăşmaş, Macea, Zăbrani, Iratoşu, Buteni, Vinga și Vladimirescu.

Situația din municipiu

Municipiul Arad rămâne sub restricțiile aplicate localităților din scenariul roșu – ceea ce înseamnă închiderea restaurantelor și cafenelelor în interior, până cel puțin pe 16 aprilie, dar pentru că s-a depășit și incidența de 4 la mie, în municipiu se aplică suplimentar și restricțiile de weekend – vineri, sâmbătă și duminică. În aceste zile, magazinele se închid la ora 18:00, iar circulația este restricționată de la ora 20:00. În plus, piața Obor rămâne în continuare închisă. Momentan incidența în Arad este de 5,47 la mie, cu 963 de cazuri active.

ROMÂNIA

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEȚUL ARAD

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI ARAD

HOTĂRÂREA

nr. 60 din 08.04.2021

privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad

din data de 08.04.2021

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere:

 • Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Hotărârea Guvernului nr.293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Hotărârea Guvernului nr. 348/2021 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale nr. 335/4.225/2.078/1.730 din 4 decembrie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, cu stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

 • art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

 • prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr. 67 din 03.02.2021;

 • Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.57/04.12.2020 privind aprobarea prelungirii suspendării activităților care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continarea activităților didactice în sistem online;

 • Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.58/10.12.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 3/2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 8/2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 9/2021 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat și abrogarea unor prevederi ale hotărârilor comitetului;

 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 15/2021 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat și abrogarea unor prevederi ale hotărârilor comitetului;

 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 16/2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad nr. 35/12.03.2021, actualizată;

 • Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad cu numărul 4307/08.04.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr. 2965/08.04.2021,

în vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Începând cu data de 09.04.2021 se înlocuiește Anexa la Hotărârea nr.35/12.03.2021, adoptată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad, cu Anexa de la prezenta hotărâre.

Art. 2. Începând cu data de 09.04.2021 se modifică art. 5 din Hotărârea nr. 35/2021, adoptată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad, care va avea următorul cuprins: „Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri, în perioada 09.04.2021-22.04.2021, în toate localitățile situate pe teritoriul administrativ al județului Arad”.

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 35/2021, adoptată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se completează cu celelalte acte normative aflate în vigoare.

Art. 5. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

TOTH Csaba

Anexa la Hotărârea CJSU nr. 60 din 08.04.2021

Nr.

Unitatea administrativ teritorială

Incidență între sub 1,5 la 1.000 de locuitori

Incidență între 1,5 și 3 la 1.000 de locuitori / Perioada restricțiilor aplicate

Incidență peste 3 la 1.000 de locuitori / Perioada restricțiilor aplicate

I

II

III

IV

V

A.

Municipii :

1.

Arad

03.04.2021-16.04.2021

B.

Oraşe :

2.

Chişineu Criş

03.04.2021-16.04.2021

3.

Curtici

27.03.2021-09.04.2021

4.

Ineu

07.04.2021-20.04.2021

5.

Lipova

27.03.2021-09.04.2021

6.

Nădlac

27.03.2021-09.04.2021

7.

Pecica

31.03.2021-13.04.2021

8.

Pâncota

9.

Sântana

31.03.2021-13.04.2021

10.

Sebiş

31.03.2021-13.04.2021

C.

Comune :

11.

Almaş

31.03.2021-13.04.2021

12.

Apateu

13.

Archiş

14.

Bata

15.

Beliu

09.04.2021-22.04.2021

16.

Birchiş

03.04.2021-16.04.2021

17.

Bârsa

03.04.2021-16.04.2021

18.

Bârzava

19.

Bocsig

05.04.2021-18.04.2021

20.

Brazii

05.04.2021-18.04.2021

21.

Buteni

27.03.2021-09.04.2021

22.

Cărand

09.04.2021-22.04.2021

23.

Cermei

24.

Chisindia

25.

Conop

07.04.2021-20.04.2021

26.

Covăsînţ

05.04.2021-18.04.2021

27.

Craiva

28.

Dezna

09.04.2021-22.04.2021

29.

Dieci

30.

Dorobanţi

31.03.2021-13.04.2021

31.

Felnac

31.03.2021-13.04.2021

32.

Fântânele

03.04.2021-16.04.2021

33.

Frumuşeni

03.04.2021-16.04.2021

34.

Ghioroc

35.

Grăniceri

36.

Gurahonţ

31.03.2021-13.04.2021

37.

Hălmagiu

27.03.2021-09.04.2021

38.

Hălmăgel

05.04.2021-18.04.2021

39.

Hăşmaş

05.04.2021-18.04.2021

40.

Igneşti

41.

Iratoşu

27.03.2021-09.04.2021

42.

Livada

31.03.2021-13.04.2021

43.

Macea

05.04.2021-18.04.2021

44.

Mişca

45.

Moneasa

46.

Olari

31.03.2021-13.04.2021

47.

Păuliş

31.03.2021-13.04.2021

48.

Peregu Mare

03.04.2021-16.04.2021

49.

Petriş

03.04.2021-16.04.2021

50.

Pilu

51.

Pleşcuţa

52.

Săvârşin

07.04.2021-20.04.2021

53.

Secusigiu

07.04.2021-20.04.2021

54.

Seleuş

55.

Semlac

31.03.2021-13.04.2021

56.

Sintea Mare

05.04.2021-18.04.2021

57.

Socodor

31.03.2021-13.04.2021

58.

Şagu

03.04.2021-16.04.2021

59.

Şeitin

60.

Şepreuş

61.

Şicula

62.

Şilindia

07.04.2021-20.04.2021

63.

Şimand

03.04.2021-16.04.2021

64.

Şiria

03.04.2021-16.04.2021

65.

Şiştarovăţ

05.04.2021-18.04.2021

66.

Şofronea

31.03.2021-13.04.2021

67.

Tauţ

68.

Târnova

69.

Ususău

07.04.2021-20.04.2021

70.

Vărădia

de Mureş

05.04.2021-18.04.2021

71.

Vinga

27.03.2021-09.04.2021

72.

Vârfurile

31.03.2021-13.04.2021

73.

Vladimirescu

31.03.2021-13.04.2021

74.

Zăbrani

27.03.2021-09.04.2021

75.

Zădăreni

27.03.2021-09.04.2021

76.

Zărand

07.04.2021-20.04.2021

77.

Zerind

78.

Zimandu Nou

03.04.2021-16.04.2021

0 Comentarii

Your email address will not be published. Required fields are marked *

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici!

  România

  Tragedie în București: Defecțiune la instalația de oxigen a unui TIR de Terapie Intensivă Mobilă. Trei pacienți au decedat
  O defecțiune la instalația de oxigen a TIR-ului de Terapie Intensivă de la Spitalul Victor Babeș a dus la decesul a trei pacienți. 2

  ARADON Sport local

  Irina Rus a luat bronzul la CN de juniori 1, la dublu feminin
  CSM Arad a avut patru jucătoare la Campionatul Național individual de juniori 1 de tenis de masă.

  ARADON Sport local

  Liliana Dragomir, locul doi la prima etapă de alergare montană
  Alergătoarea de la CSU Arad și-a continuat forma bună de la CN de alergare pe șosea.

  Mapamond

  COVID-19: Pandemia este departe de a se încheia, avertizează directorul general al OMS
  Confuzia, automulţumirea şi inconsecvenţa în combaterea COVID-19 fac ca pandemia să fie departe de a se încheia, deşi ea ar putea fi pusă sub control în câteva luni dacă s-ar lua măsurile sanitare adecvate, a declarat luni directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, relatează agenţia Reuters. 9

  Local

  Bărbat cu arsuri pe 30 la sută din suprafața corpului în urma unei explozii, la Pâncota
  Bărbatul a schimbat, luni după masa, butelia de gaz și a verificat etanșeitatea cu un chibrit aprins. Victima a fost preluată de un echipaj medical din cadrul SMURD și transportată la spital. 5

  Local

  Mureşelul, prins în Planul de Rezilienţă
  ARAD. Deputatul PNL Sergiu Bîlcea anunţă că Ministerul Agriculturii a inclus decolmatarea Mureşelului în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Bîlcea a adresat o întrebare ministrului agriculturii, în care a expus problema Mureșelului și dorința comunității arădene de a ajunge la o situație de normalitate. 5

  Local

  Nici măcar un amendament la bugetul Județului
  Pentru prima oară în ultimii ani, nici măcar un amendament nu a fost propus la bugetul Consiliului Judeţean Arad. 2

  Local

  USR critică alocările din bugetul Aradului
  „Primăria alocă de trei ori mai mulți bani Poliției Locale decât pentru Învățământ”, transmite USR Arad într-un comunicat de presă. 5

  UT Arad

  Începe greul pentru UTA
  Sezonul regulat s-a încheiat pentru arădeni, care au terminat pe locul 10. În weekend, se dă drumul la play-out. 3

  aradon.ro logoPentru noi, confidențialitatea Dvs. este importantă

  Noi și partenerii noștri utilizăm tehnologii, cum ar fi modulele cookie, și vă procesăm datele cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie, pentru a personaliza anunțurile publicitare și conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura eficiența anunțurilor și a conținutului și pentru a obține informații despre publicul care a văzut anunțurile și conținutul. Faceți clic mai jos pentru a vă da consimțământul privind utilizarea acestei tehnologii și procesarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Vă puteți răzgândi și puteți schimba opțiunile în orice moment, revenind la acest site.