aradon.ro Web analytics

Piața Catedralei pierde parcarea!

De Adriana Barbu

Piața Catedralei pierde parcarea!

Piața Catedralei a avut parte de studii din 2012 până acum/Foto: A.B.
Nu va mai fi parcare subterană în Piața Catedralei. Vor fi doar băncuțe, o fântână arteziană și 15 locuri de parcare, potrivit actualizării propuse acum drept regenerare urbană în această zonă.
Scris de Adriana Barbu - Nu va mai fi parcare subterană în Piața Catedralei. Vor fi doar băncuțe, o fântână arteziană și 15 locuri de parcare, potrivit actualizării propuse acum drept regenerare urbană în această zonă.

ARAD. Un proiect de hotărâre „privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție «Regenerare urbană zona Piața Catedralei din Municipiul Arad», indicatori aprobați prin Hotărârea nr. 258/2019 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 41/2014 a CLM Arad, vine să taie dintr-un proiect ce părea că încearcă să rezolve întrucâtva lipsa locurilor de parcare pe centru și a unei zone pietonale/ spațiu public serios.

Proiectul de mai sus se va afla pe masa consilierilor locali municipali pe 22 iulie, la ședința ordinară a lunii și vine să reducă amploarea proiectului plătit în 2014 și reactualizat zadarnic în 2019. La șapte ani distanță de la prima versiune de reamenajare a Pieței Catedralei, după zeci de mii de euro cheltuite pe studii și procese în instanță, Primăria Arad vine acum cu o versiune mai săracă, din care a căzut parcarea subterană pe două niveluri!

Despre ce este vorba acum? Despre inițiativa Primăriei Arad, care, după analiza raportului de specialitate al Direcției Tehnice, Serviciul Investiții, având la bază hotărârile amintite mai sus și bugetul sărăcăcios al Aradului, propune aprobarea „caracteristicile și indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție «Regenerare urbană zona Piața Catedralei din Municipiul Arad», Scenariul 1(…)”. Consilierii sunt chemați să aprobe forma rescrisă a studiului de fezabilitate „Regenerare urbană zona Piața Catedralei”, finanţarea obiectivului de investiţie urmând să se asigure din fonduri ale bugetului general şi alte surse atrase în condiţiile legii.

Ce spune scenariul 1 pe care îl propune acum Primăria Arad pentru Piața Catedralei? O investiție de 23.802.535,47 lei (inclusiv TVA), din care construcțiile și montajul ar urma să coste 19.556.857,85 lei (inclusiv TVA). Sunt vizate pentru refacere, realizare sau amenajare următoarele: spaţii verzi amenajate – 683,58 mp; alei şi zone pietonale – 10.055 mp; străzi şi accese carosabile – 3.870 mp; amenajări apă – 154,13mp. Investiția ar urma să fie realizată, potrivit proiectantului, în 24 luni, iar plata ar fi și ea eșalonată pe doi ani: anul I – 955.000 lei, anul II – 22.847.535,47 lei.

Scenariul vorbește de „amenajarea şi punerea în valoare a Pieței Catedralei cu accese dinspre str. Vasile Goldiș, str. Ioan Rusu Șirianu respectiv str. Academia Teologică și ieșiri înspre str. Vârful cu Dor respectiv str. Emanoil Gojdu”. Ce se va realiza exact? Va fi amplasat mobilier urban – băncuţe, fântână, coşuri de gunoi, afişaje info, suporturi de biciclete, cişmea de apă, sistem Wi-Fi, elemente de iluminat nocturn al aleilor şi iluminat ornamental al fântânii; va fi amplasată o toaletă publică modernă; va fi realizată o reţea de iluminat public ambiental cu stâlpi decorativi de fontă, culoare antracit de înălţime min. 4 m şi ornamental eficient pentru punerea în valoare a zonelor propuse, a elementelor specifice acestora, a cadrului architectural valoros și a aranjamentele florale, arbuștilor etc.; va fi realizat un sistem automat și instalația aferentă pentru irigarea zonelor verzi; va fi realizat un număr minim de locuri de parcare în piață (15 locuri de parcare). În ceea ce privește circulația, vor fi realizate alei/piețe pietonale şi trasee noi propuse care să facă o mai bună legătură între zonele funcţionale propuse şi cele existente, cu accesele în zonă precum şi cu toate zonele importante ale oraşului; se va urmări fluidizarea circulațiilor carosabile și reconfigurarea zonelor pietonale, iar la capitolul vegetație se va planta material dendro-floricol nou, revigorant. La capitolul Investiții, sunt cuprinse în noua propunere: amplasarea de grupuri statuare florale, jardiniere şi aranjamente florale ornamentale; amenajarea spațiilor verzi cu rulouri de gazon și crearea unor mici rondouri cu flori de sezon /perene care să dea culoare zonei, iar la capitolul Construcții sunt propuse amplasarea unei fântâni arteziene, realizarea spațiului tehnic aferent, pavarea pieței cu piatră naturală de culori diferite, reabilitarea străzilor adiacente pieței, str. E. Teodoroiu, str. I. Rusu Șirianu, str. V. Goldiș, str.Academia Teologică și str. Emanoil Gojdu. La toate se adaugă și asigurarea utilităților necesare: alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, alimentarea cu energie electrică, reabilitarea tuturor rețelelor de pe amplasament sau devierea acestora, dacă este cazul.

Pentru că nu sunt bani

Cum s-a ajuns la o amenajare fără parcare subterană, adică la o redesenare simplă a spațiului fără a răspunde și rezolva una dintre cele mai mari probleme ale Aradului? Potrivit raportului de specialitate care însoțește proiectul, investiția cu parcare s-a dovedit a fi prea scumpă, iar lucrările prea aproape de clădirile vechi ale orașului. Iată una dintre justificări:

„ …ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, prin care se stipulează că stabilirea opţiunilor şi a priorităţilor în aprobarea şi în efectuarea cheltuielilor publice locale se face în limita creditelor bugetare aprobate şi a veniturilor bugetare posibil de încasat, s-a avut în vedere posibilitatea limitată de alocare a sumei necesare din bugetul local pentru realizarea acestei investiții, datorită necesității de asigurare a sumelor pentru cofinanțarea unor proiecte angajate pe programe europene sau naționale. Prin urmare, având în vedere că soluțiile de regenerare a Pieței Catedralei prezentate implică angajarea pe următorii trei ani a unor sume mult prea mari în condițiile prioritizării tuturor nevoilor identificate și ținând cont de gradul de finanțare angajat prin contracte la nivelul Municipiului Arad, nu este posibilă finanțarea integrală a obiectivului”.

Așa că din proiect a căzut investiția cea mai serioasă și au rămas doar amenajările la sol, care erau adiacente parcării. Pe care Primăria e dispusă, totuși, se le realizeze în doi ani pe… 24 de milioane de lei pentru că Totuși, intervenția pentru amenajarea Pieței Catedralei este imperios necesară în condițiile în care piața agroalimentară se va muta curând într-un spațiu în exteriorul zonei prezentate. De asemenea, în zonă trebuie să se promoveze o mobilitate urbană care să ducă la reducerea emisiilor de CO2, cu descongestionarea traficului auto, printr-o regândire de amenajare și reconfigurare a traseelor auto”.

Necesitățile invocate de proiect

În absența unei parcări subterane de două sau măcar un etaj, investiția de acum este justificată prin cu totul alte necesități locale. Iată-le:

„Necesitatea de intervenţie în zonă rezidă din: importanţa realizării peisajului complet de punere în valoare a Pieţei Catedralei Sf. Ioan Botezătorul, în completarea Parcului Reconcilierii Româno-Maghiare şi a Parcului Turnului de Apă; punerea în valoare a cadrului arhitectural – urbanistic valoros prin prisma existenţei a 9 clădiri monumente de arhitectură, în perimetrul pieţei; readucerea spaţiilor publice în atenţia locuitorilor şi turiştilor prin oferirea de facilităţi pentru toate categoriile de vârstă; creşterea spaţiilor de utilitate publică în aer liber; necesitatea interconectării pieţelor din zonă; asigurarea circulaţiei auto în zona pieței, ca zonă de trafic și nu de destinație; valorificarea urbanistică, funcţională şi turistică a întregii zone; eliberarea Pieţei Catedralei de funcţiuni şi clădiri care nu respectă statutul locului, respectiv care nu aparţin specificului arhitectural al zonei şi obturează perceperea desfăşurării fronturilor valoroase;reamenajarea Pieţei Catedralei în vederea redării atractivităţii acesteia, atât pentru cetăţeni, cât şi pentru dezvoltarea potenţialului turistic al municipiului”.

Proiectul din 2019, scos la licitație

Reamintim cititorilor că, în urmă cu peste doi ani, mai exact în februarie 2019 primăria scotea la licitație proiectul de amenajare a Pieței Catedralei. Atunci primăria căuta proiectant și executant al proiectului de regenerare a Pieței Catedralei, suma pusă la bătaie fiind de 145 de milioane de lei. Investiția urma să fie realizată și plătită tot în doi ani, ca cea de acum: anul 1 – 73 de milioane de lei, anul 2 – 74 de milioane de lei. Atunci, 13 clădiri situate în piață, toate administrate de SC TOP SA, firma primăriei, erau propuse spre demolare și trebuia amenajat un canal de apă lung de 150 de metri, cu fântână arteziană cu 148 de jeturi de apă „tip rachetă”, ce ajung la o înălțime de până la 7,5 metri, cu jeturi de apă acționate independent. Pe lângă alei pietonale, căi de acces și zone verzi, 23 de bănci, tot atâtea coșuri de gunoi, șase suporturi de biciclete și trei cișmele, 12 mii de metri pătrați de dale de piatră „de culori diferite”, 680 de metri pătrați de spațiu verde, 150 de metri pătrați de luciu de apă și 15 locuri de parcare la nivelul solului, urmau să fie realizate și 261 de locuri de parcare subterane, trei scări metalice de acces la acestea și două lifturi, respectiv opt ieșiri de siguranță și două grupuri sanitare.

Procesul cu Prefectura

Ofertele nu s-au grăbit să vină iar lucrurile s-au împotmolit când hotărârea CLM privind Piața Catedralei a fost atacată în contencios administrativ de Prefectura Arad. În noiembrie 2019, Primăria a câștigat procesul, iar primarul pe atunci interimar Călin Bibarţ a anunţat, dincolo de sentinţa definitivă emisă de Curtea de Apel Timişoara, faptul că merge mai departe cu proiectul: regenerarea urbană din zona Pieţei Catedralei „îşi urmează parcursul. E un proiect de durată. Dar am mai pierdut aproape un an de zile din cauza procesului cu Prefectura. Eu, care sunt optimist, zic că în doi-trei ani de zile se va realiza. Vom avea acolo o parcare subterană şi o piaţă publică la suprafaţă.” Doi ani au trecut, iar acum avem doar încă un studiu de fezabilitate plătit și nici urmă de parcare sau măcar de piață reconfigurată!

Și cu Monumentul Marii Uniri

În 2017 se vorbea chiar și de faptul că Monumentul Marii Uniri va fi amplasat aici, dar nici acesta nu a ajuns încă în Arad. Singurul lucru care s-a făcut de prin anii 2000 încoace, de când se tot vorbește de reamenajarea Pieței Catedralei este noua Piața agroalimentară de pe Rusu Șireanu, finalizată anul trecut dar care stă goală, dacă am fi să ne luăm după zvonuri fie în așteptarea unor decizii politice, fie în așteptarea unor reparații înainte de inaugurare.

Inclusă în ansamblul urban

Piața Catedralei este inclusă în ansamblul urban al municipiului Arad potrivit anexei Ordinului nr. 2314/2004 modificat prin Ordinul nr. 2828/2015 al Ministrului Culturii și Cultelor privind aprobarea Listei monumentelor istorice.

Studii din 2012 până acum

Zona Piața Catedralei a fost analizată, pe bani de la bugetul local, de-a lungul timpului în documentații de urbanism aprobate de către Consiliul Local Municipal, după cum se recunoaște și în proiectul de acum:

„cea mai nouă fiind PUZ Piața Catedralei (2012), realizat în strânsă legătură cu Actualizarea PUZ- Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare (aprobat inițial în 2004 iar actualizarea fiind aprobată în anul 2011). Subiectul dezvoltării urbanistice a fost tratat și în <<Studiul de realizare a axei pietonale Piața Avram Iancu- Parcul Reconcilierii prin Piața Catedralei>> aprobat în 2010 şi care reflectă un mai vechi deziderat al arădenilor de a se realiza un traseu pietonal între Turnul de Apă şi Cetatea Aradului. (…) Pornind de la aceste documentații de urbanism aprobate de către autoritatea publică locală în anul 2013, a fost elaborat Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ”Regenerare urbană zona Piaţa Catedralei din Municipiul Arad”, care în anul 2014 a fost aprobat prin Hotărârea nr. 41/2014 a Consiliul Local al Municipiului Arad și care propunea amenajarea zonei și realizarea unei parcări subterane cu două niveluri și a unui pasaj subteran destinat autovehiculelor de tonaj până la 3,5t ce va prelua traficul dinspre str. Vasile Goldiș spre str. Ecaterina Teodoroiu- Vârful cu Dor”.

În 2019 acest studiu a fost reactualizat, apoi licitat pentru proiectare și execuție. Acum, în 2021, alt studiu vine să facă vorbire de aceeași reamenajare a Pieței Catedralei. Iar acesta nu pare să fie ultimul.

21 Comentarii

Your email address will not be published. Required fields are marked *

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici!

 1. ion says:

  Oare chiar asa greu ii se se realizeze o parcare moderna pe vreo 3 etaje in locul pietei la rusi? Lipsa de viziune si initiativa, 15 locuri de parcare = 0

 2. Prenume nume says:

  Doar și.o făcut tucudean hotel după colt și nu au clientii unde sa si parcheze mașinile, asta se știe dinainte sa fie gata hotelul.

 3. Dan says:

  Mintea de pe urma a romånului: in sfarsit ati terminat cu cretinitatea asta….!

  Mai deblocati-va naibii de ideile cu “parcari subterane”, mai ales in zone Centrale, cu O MULTIME DE UTILITATI și CLADIRI VECHI, pt ca SUNT MULT MAI DIFICIL DE EXECUTAT tehnic, corespunzator și F. VULNERABILE LA INUNDATII .

  Voi nu ati reusit sa rezolvati, in zeci de ani, un nenorocit de Pasaj care se inundă constant, cum mama-naibii o sa rezolvati ca Parcarile COMPLET SUBTERANE, sa nu se inunde ?! Doar ca in acest caz sunt sanse mari ca sa se termina cu pierderi de vieti omenesti si pagube majore.

 4. paduraru says:

  Ar trebui un ziarist adevărat să afle câți bani a au cheltuit în ultimi 20 de ani pe studii de fezabilitate rămase fără realizări!

 5. babacucolacu says:

  Parcări subterane?

  Rezolvaţi odată pasajul peste calea ferată că-i la suprafaţă şi se degradează.

  Politicieni imbecili şi corupţi!

 6. mineru says:

  Parcare subterană( mai multe ), pasarele : Atrium – Gara CFR etc., tunel sub Mureș. și altele. Pentru PUZ.
  În așaceva cred doar cei care așa știu că BARZA ADUCE NUL NĂSCUT.
  Ps. Apropo. Voi știți ca pentru asemenea proiecte înregistrate “băieții deștepți ” ce de bani / EURO încasează ?

 7. cititor says:

  Fain
  ce au votat aradenii asta au ! Punct !

 8. Sorin says:

  VORBE!
  de treaba cand va mai apucati??!?!?!?!?

 9. basme says:

  Asta-i nesimtire la superlativ !!! si mai ziceti c-aveti obraz stimabililor din administratia orasului ??????????? dupa ce distrugeti totu’ si cu “creatura” aia de decor de PACALICI de pe strada Meteanu,care nu aduce deloc a Centru Vechi,acum a venit randu Piatei Mari pentru ….reconfigurare.
  Darorita unei politici pro-(vest)europene,ati distrus agricultura romaneasca,ati parcat tzaranu si producatorul roman si acum desigur ….oare mai avem nevoie de Piata Mare? …sigur ca NU. ! Cu asa “somitati” de lideri locali a caror competenta in ale arhitecturii,este sub nivelu’ lui Ceausescu (vezi Casa Poporului ) o sa rada si curcile si generatiile viitoare de noi
  In fine bine ca nu avem deja studiu pentru gondole pe Muresel si aeroport subteran pentru dronele politiei locale
  Mai un studiu pentru metrou ne lipseste si o sa fim si noi in rand cu lumea (ne)buna.

 10. realitatea says:

  Nu pierde nimic.Sa pierzi ar trebui sa ai dar in cazul acesta eu nu stiu sa fi fost o parcare subterana acolo.Bine in visele unora era,pe hirtie este usor,mai greu cu realitatea.Noroc ca au crescut preturile la materiale si manopere si au edili o scuza .

 11. anonim says:

  DEGENERARE URBANA ! uitati-va cum arata Faleza de cand administrati voi .administratorul oprasului si ala de la spatii verzi ar trebui batuti cu pietre de aradeni.
  Gunoaie , resturi vegetale , plante uscate ce stau sa moara de neangrijite , cladiri paraginite , ziduri mazgalite de retardatii cu sprayuri in rucsac,i invatati de profesori de doi lei de la Liceul de arta ca ar fi ,,artisti urbani,, (pfui ! )

 12. f.b. says:

  Numai piata alimentara sa dispara! Asta cer däunatorii BOR.

 13. Codri says:

  De bine de rău fiind o zona de case mai au oamenii parcare pe terenul lor.Sa se facă atunci parcare pentru cineva din alte zone e absurd.Dacă densitatea mașinilor rezidentilor e mare intr-o zona și nu exista locuri de parcare atunci se justifica.

 14. la zi says:

  Bun articol. Lung , detailat bine documentat. . Aflăm de existența unor străzi, piețe, proiecte, de ansamble urbanistice,Turnul de apă, Cetate, Hotărâri de Consilii, PUZ, Curtea de apel, Primărie,Prefectură, Monumentul unirii, Ordinul ministrului, sute de mikioane de RON, etc.etc. etc.. Toate pe marginea unui proiect nerealizat.
  Oare ce documentație ne prezenta Adriana Barbu, dacă scria un reportaj despre HND . Proiect realizat !
  ( Ps. HND =Airport Tokio-Haneda .Aeroportul, unde sosesc sportivii participanți la Olimpiadă.

 15. Luminita says:

  Pentru câteva băncuțe, o fântână si mult rahat de câine distrugem o Piața cu tradiție în Arad! Rușine!

  • Stef says:

   Rconfigurare pentru bețivi și oameni ai străzii.Probabil piața de de sute de ani.Probabil lucrări scumpe pentru vreo firma prietena

   • Ce e bun stricam says:

    Producătorii vor fi inghesuiti in magherniță,la covid.Tare frumos e când mergi la piață sa urci scări.

 16. helmut says:

  sa plateasca falkosul studiile de fezabilitate, ca la asta este campion
  si la supermarketuri unde face ela studiile…!!

 17. Local

  Proiect uriaş la Compania de Apă Arad
  Compania de Apă pregăteşte un proiect de 456 de milioane de euro pentru investiţii în reţelele de apă şi canalizare.

  România

  ANCOM: Ce trebuie să știe utilizatorii care doresc încetarea unui contract de telefonie
  ANCOM precizează condițiile în care utilizatorii pot cere încetarea unui contract de telefonie și ce anume să verifice când doresc încetarea contractului.

  România

  Senatoarea Diana Şoşoacă a venit cu o botniţă la gură în Parlament
  Diana Şoşoacă a apărut în Parlament cu o botniţă la gură. Senatoarea susţine că drepturile şi libertăţile fundamentael ale românilor au fost anulate de Parlament, preşedinte şi Guvern. Marcel Ciolacu a întrat într-un conflict cu Şoşoacă, după ce i-a cerut să poarte masca de protecţie. 3

  Local

  Mai puține paturi pentru pacienții Covid, la Județean!
  Conducerea SCJU a decis să reducă numărul de paturi alocate bolnavilor de Covid-19, urmare a scăderii numărului de cazuri.

  Local

  Copiii împodobesc bradul din fața Primăriei
  În fiecare zi, până în Ajunul Crăciunului, copiii sunt așteptați să aducă cele mai frumoase globuri pentru a le agăța în brad.

  România

  Târgul de Crăciun de la Sibiu, Cluj-Napoca sau Oradea? Care este cel mai frumos?
  După un an de pauză provocată de restricțiile Covid-19, Târgurile de Crăciun au revenit în marile orașe ale României. 2

  Local

  Cameră specială pentru audierea minorilor la Judecătoria Chișineu-Criș
  CHIȘINEU-CRIȘ. Judecătoria Chişineu Criş a inaugurat luni, 6 decembrie, camera specială pentru audierea minorilor.

  ARADON Sport local

  „Galben-albastrele” s-au impus și în returul cu Phoenix
  FCC UAV a condus cu 17 puncte în sfertul doi, dar a avut un sfert trei slab și a avut de tras pe final.

  UT Arad

  Incredibil, dar adevărat: Gigi Becali lasă de înțeles că totul a fost în regulă la FCSB – UTA
  BUCUREȘTI. Cu o nerușinare crasă, patronul celor de la FCSB, Gigi Becali susține că primul penalty primit de echipa sa a fost corect acordat, iar la al doilea gol al lor, mingea nu a ieșit afară cu toată circumferința. E limpede că este în cârdășie cu arbitrul Marian Barbu, care și-a bătut joc de UTA, aseară, pe Arena Națională. 13

  aradon.ro logoPentru noi, confidențialitatea Dvs. este importantă

  Noi și partenerii noștri utilizăm tehnologii, cum ar fi modulele cookie, și vă procesăm datele cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie, pentru a personaliza anunțurile publicitare și conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura eficiența anunțurilor și a conținutului și pentru a obține informații despre publicul care a văzut anunțurile și conținutul. Faceți clic mai jos pentru a vă da consimțământul privind utilizarea acestei tehnologii și procesarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Vă puteți răzgândi și puteți schimba opțiunile în orice moment, revenind la acest site.