aradon.ro Web analyticsCu excepția a două localități, întreg județul se află în scenariul roșu (lista incidențelor)

De Sorina Ambrus

Cu excepția a două localități, întreg județul se află în scenariul roșu (lista incidențelor)

76 de unități administrativ-teritoriale înregistrează incidențe care depășesc 3 cazuri la mie, în timp ce alte două comune se află în scenariul galben
Scris de Sorina Ambrus - 76 de unități administrativ-teritoriale înregistrează incidențe care depășesc 3 cazuri la mie, în timp ce alte două comune se află în scenariul galben

ARAD. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a emis miercuri, 2 februarie, o hotărâre prin care instituie noi restricții în localitățile în care incidența cazurilor de COVID-19 depășește pragul de 1 la mia de locuitori, respectiv de 3 la mie.

De la ultima hotărâre emisă luni, incidența de 3 cazuri la mia de locuitori a fost depășită la Dorobanți și Zerind. Aici vor intra în vigoare mai multe restricții care vizează, în mare parte, capacitatea la care pot funcționa operatorii economici sau condițiile în care se pot organiza diverse activități, timp de cel puțin 14 zile. Astfel, dintre cele mai importante măsuri amintim: *competiţiile sportive se pot desfăşura în spaţiile închise sau deschise, cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului; *activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi fitness este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului; funcționarea restaurantelor și cafenelelor la o capacitate de până la 30%.

Restricțiile specifice scenariului roșu au fost prelungite cu încă 14 zile la Fântânele, Zăbrani, Seleuș, Ineu și Covăsînț.

76 de UAT-uri în scenariul roșu

Potrivit raportării Prefecturii Arad, 76 de unități administrativ teritoriale se află în scenariul roșu, cu incidențe care depășesc 3 cazuri la mia de locuitori. În scenariul galben, cu un grad de infectare între 1 și 3 la mie se mai află doar 2 localități. Este vorba despre Șiștarovăţ, cu o incidență de 2,71 la mia de locuitori și Cărand cu un grad de infectare de 1,87 la mie.

Noi termene

În localitățile enumerate mai sus, măsurile restrictive au intrat în vigoare din data de 3 februarie și se vor menține pentru cel puțin 14 zile, care se împlinesc pe data de 16 februarie. În funcție de evoluția incidențelor, măsurile vor fi ridicate sau prelungite.

ROMÂNIA

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEȚUL ARAD

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI ARAD

HOTĂRÂREA

nr. 20 din 02.02.2022

privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad

din data de 02.02.2022

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere:

 • Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Ordonanța de Urgență nr. 68 din 29.06.2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19;

 • Ordonanța de Urgență nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România;

 • Hotărârea Guvernului nr.34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

 • art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

 • prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne cu nr. 30/1/2022 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr. 67 din 03.02.2021;

 • Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 1/2022 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 6/2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor;

 • Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr. 872/02.02.2022

în vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. (1) În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, conform art. 13, alin. (2) din Anexa 3 a H.G. 34/2022, în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate în coloana V a tabelului din Anexa 1 la prezenta Hotărâre, se aplică în perioada specificată toate măsurile cuprinse în H.G. 34/2022 aferente depășirii incidenței COVID-19 de 3/1000 de locuitori, suplimentar față de măsurile prevăzute pentru depășirea incidenței cazurilor COVID-19 de 1/1000 de locuitori;

(2) În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, conform art. 13, alin. (2) din Anexa 3 a H.G. 34/2022, în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate în coloana IV a tabelului din Anexa 1 la prezenta Hotărâre, se aplică în perioada specificată toate măsurile cuprinse în H.G. 34/2022 aferente depășirii incidenței COVID-19 de 1/1000 de locuitori;

(3) În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, conform art. 13, alin. (2) din Anexa 3 a H.G. 34/2022, în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate în coloana III a tabelului din Anexa 1 la prezenta Hotărâre, se aplică în perioada specificată toate măsurile cuprinse în H.G. 34/2022 aferente unei incidenței a cazurilor COVID-19 mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori.

Art. 2 Valorile de referință ale incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori, utilizate pentru încadrarea unităților administrativ-teritoriale în coloanele tabelului de la Anexa 1 a prezentei Hotărâri, sunt prezentate în Anexa 2;

Art. 3 (1) Prezenta hotărâre modifică în parte Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad nr. 5/2021 și se completează cu celelalte acte normative aflate în vigoare;

(2) Dacă prin prezenta Hotărâre perioada de aplicare nu este modificată, pentru o anumită unitate administrativ-teritorială, aplicarea măsurilor corespunzătoare, cuprinse în H.G. 34/2022, se menține în continuare, în perioada specificată în hotărârile anterioare, preluată ca atare în anexa la prezenta Hotărâre.

Art. 4. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

TOTH Csaba

Anexa 1 la Hotărârea C.J.S.U. Arad nr. 20/02.02.2022

Nr.

Unitatea administrativ teritorială

Incidență sub 1 la 1.000 de locuitori. Perioada restricțiilor aplicate

Incidență între 1 și 3 la 1.000 de locuitori. Perioada restricțiilor aplicate

Incidență peste 3 la 1.000 de locuitori. Perioada restricțiilor aplicate

I

II

III

IV

V

A.

Municipii :

1.

Arad

27.01.2022-09.02.2022

B.

Oraşe :

2.

Chişineu Criş

22.01.2022-04.02.2022

3.

Curtici

22.01.2022-04.02.2022

4.

Ineu

03.02.2022-16.02.2022

5.

Lipova

20.01.2022-02.02.2022

6.

Nădlac

27.01.2022-09.02.2022

7.

Pecica

22.01.2022-04.02.2022

8.

Pâncota

22.01.2022-04.02.2022

9.

Sântana

25.01.2022-07.02.2022

10.

Sebiş

29.01.2022-11.02.2022

C.

Comune :

11.

Almaş

22.01.2022-04.02.2022

12.

Apateu

27.01.2022-09.02.2022

13.

Archiş

01.02.2022-14.02.2022

14.

Bata

22.01.2022-04.02.2022

15.

Beliu

25.01.2022-07.02.2022

16.

Birchiş

01.02.2022-14.02.2022

17.

Bârsa

25.01.2022-07.02.2022

18.

Bârzava

01.02.2022-14.02.2022

19.

Bocsig

27.01.2022-09.02.2022

20.

Brazii

01.02.2022-14.02.2022

21.

Buteni

25.01.2022-07.02.2022

22.

Cărand

01.02.2022-14.02.2022

23.

Cermei

01.02.2022-14.02.2022

24.

Chisindia

01.02.2022-14.02.2022

25.

Conop

25.01.2022-07.02.2022

26.

Covăsînţ

03.02.2022-16.02.2022

27.

Craiva

01.02.2022-14.02.2022

28.

Dezna

27.01.2022-09.02.2022

29.

Dieci

25.01.2022-07.02.2022

30.

Dorobanţi

03.02.2022-16.02.2022

31.

Felnac

25.01.2022-07.02.2022

32.

Fântânele

03.02.2022-16.02.2022

33.

Frumuşeni

25.01.2022-07.02.2022

34.

Ghioroc

22.01.2022-04.02.2022

35.

Grăniceri

01.02.2022-14.02.2022

36.

Gurahonţ

22.01.2022-04.02.2022

37.

Hălmagiu

22.01.2022-04.02.2022

38.

Hălmăgel

01.02.2022-14.02.2022

39.

Hăşmaş

29.01.2022-11.02.2022

40.

Igneşti

25.01.2022-07.02.2022

41.

Iratoşu

25.01.2022-07.02.2022

42.

Livada

22.01.2022-04.02.2022

43.

Macea

29.01.2022-11.02.2022

44.

Mişca

29.01.2022-11.02.2022

45.

Moneasa

01.02.2022-14.02.2022

46.

Olari

01.02.2022-14.02.2022

47.

Păuliş

25.01.2022-07.02.2022

48.

Peregu Mare

01.02.2022-14.02.2022

49.

Petriş

22.01.2022-04.02.2022

50.

Pilu

27.01.2022-09.02.2022

51.

Pleşcuţa

25.01.2022-07.02.2022

52.

Săvârşin

25.01.2022-07.02.2022

53.

Secusigiu

01.02.2022-14.02.2022

54.

Seleuş

03.02.2022-16.02.2022

55.

Semlac

01.02.2022-14.02.2022

56.

Sintea Mare

01.02.2022-14.02.2022

57.

Socodor

25.01.2022-07.02.2022

58.

Şagu

01.02.2022-14.02.2022

59.

Şeitin

22.01.2022-04.02.2022

60.

Şepreuş

25.01.2022-07.02.2022

61.

Şicula

25.01.2022-07.02.2022

62.

Şilindia

22.01.2022-04.02.2022

63.

Şimand

27.01.2022-09.02.2022

64.

Şiria

27.01.2022-09.02.2022

65.

Şiştarovăţ

01.02.2022-14.02.2022

66.

Şofronea

25.01.2022-07.02.2022

67.

Tauţ

25.01.2022-07.02.2022

68.

Târnova

01.02.2022-14.02.2022

69.

Ususău

22.01.2022-04.02.2022

70.

Vărădia

de Mureş

25.01.2022-07.02.2022

71.

Vinga

01.02.2022-14.02.2022

72.

Vârfurile

01.02.2022-14.02.2022

73.

Vladimirescu

01.02.2022-14.02.2022

74.

Zăbrani

03.02.2022-16.02.2022

75.

Zădăreni

01.02.2022-14.02.2022

76.

Zărand

01.02.2022-14.02.2022

77.

Zerind

03.02.2022-16.02.2022

78.

Zimandu Nou

22.01.2022-04.02.2022

Anexa 2 la Hotărârea C.J.S.U. Arad nr. 20/02.02.2022

Rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori, măsurată de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad la data de 02.02.2022 și comunicată Instituției Prefectului – Județul Arad

Nr.

U.A.T.

POPULAȚIE

NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI

INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE

1

LIVADA

4295

120

27.94

2

ZĂDĂRENI

3051

77

25.24

3

FÂNTÂNELE

3743

89

23.78

4

USUSĂU

1434

32

22.32

5

ZĂBRANI

4458

99

22.21

6

MUNICIPIUL ARAD

175786

3621

20.6

7

ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ

8143

160

19.65

8

GHIOROC

4108

78

18.99

9

VLADIMIRESCU

14775

276

18.68

10

ZIMANDU NOU

5134

88

17.14

11

ORAŞ LIPOVA

11159

185

16.58

12

ORAŞ CURTICI

8963

148

16.51

13

IGNEŞTI

684

11

16.08

14

SELEUŞ

3000

42

14

15

FELNAC

3209

43

13.4

16

ŞICULA

4198

56

13.34

17

ORAŞ INEU

9467

122

12.89

18

CRAIVA

2873

37

12.88

19

SOCODOR

2325

29

12.47

20

ŞEPREUŞ

3008

36

11.97

21

PĂULIŞ

4485

53

11.82

22

ŞOFRONEA

3002

35

11.66

23

VĂRĂDIA DE MUREŞ

1652

19

11.5

24

BATA

1063

12

11.29

25

FRUMUŞENI

2793

31

11.1

26

DIECI

1455

16

11

27

COVĂSINŢ

2741

29

10.58

28

PETRIŞ

1332

14

10.51

29

ŞILINDIA

860

9

10.47

30

IRATOŞU

2590

27

10.42

31

ORAŞ SÂNTANA

15634

161

10.3

32

BELIU

2969

30

10.1

33

ORAŞ NĂDLAC

7727

77

9.97

34

GURAHONŢ

3713

37

9.96

35

TAUŢ

1522

15

9.86

36

VINGA

7227

69

9.55

37

MACEA

7228

67

9.27

38

ORAŞ PECICA

14286

128

8.96

39

BÂRSA

1795

16

8.91

40

ORAŞ SEBIŞ

6279

55

8.76

41

CONOP

2190

19

8.68

42

MONEASA

808

7

8.66

43

SĂVÂRŞIN

2912

25

8.59

44

DEZNA

1098

9

8.2

45

TÂRNOVA

6294

51

8.1

46

BOCSIG

3239

26

8.03

47

SEMLAC

4280

32

7.48

48

APATEU

3401

25

7.35

49

ALMAŞ

2478

18

7.26

50

BUTENI

3309

24

7.25

51

ŞIMAND

4463

31

6.95

52

ŞIRIA

9198

63

6.85

53

HĂŞMAŞ

1188

8

6.73

54

ORAŞ PÂNCOTA

8317

56

6.73

55

SINTEA MARE

3847

25

6.5

56

PILU

2165

14

6.47

57

MIŞCA

3902

25

6.41

58

HĂLMAGIU

2350

15

6.38

59

ŞAGU

4188

26

6.21

60

ARCHIŞ

1452

9

6.2

61

BRAZII

1185

7

5.91

62

ŞEITIN

3161

18

5.69

63

CERMEI

2681

15

5.59

64

OLARI

2003

11

5.49

65

BÂRZAVA

2393

13

5.43

66

VÂRFURILE

2435

13

5.34

67

SECUSIGIU

6161

32

5.19

68

ZĂRAND

2915

14

4.8

69

HĂLMĂGEL

1061

5

4.71

70

BIRCHIŞ

1795

8

4.46

71

GRĂNICERI

2492

10

4.01

72

PEREGU MARE

1773

7

3.95

73

PLEŞCUŢA

1043

4

3.84

74

DOROBANŢI

1575

6

3.81

75

CHISINDIA

1177

4

3.4

76

ZERIND

1483

5

3.37

77

ŞIŞTAROVĂŢ

369

1

2.71

78

CĂRAND

1068

2

1.87

5 Comentarii

Your email address will not be published.

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici!

 1. anonim says:

  1 / 1000 sau 3 / 1000 …..aradon ! sper ca va veni timpul pentru fiecare dintre ,, ziaristi ,, sa constientizeze participarea la jocul murdar la care a ti participat , iar remuscarile sa fie atat de mari incat in veci sa nu va gasiti linistea sufleteasca …. stiu ! banii primiti in acest timp au fost mai importanti decat deontologia profesionala , insa sa nu uitati ca nimic nü ramane neplatit A ti publicat zi de zi doar ce va fost dictat , insa nu am vazut nici macar o singura data sa amintiti de protestele din alte tari , acest aspect l ati trecut intentionat cu vederea ….. ma rog sa vina timpul cand remuscarile voastre sa fie de asa natura incat sa plangeti in pumni pentru manipularea la care a ti luat parte

 2. AnonimUnic says:

  Asteptam sa iasa adevaratii medici sa povesteasca…

 3. Dascălu says:

  Restricții?! Care sunt acestea ?! Mai ales în Ineu ție și frică să iei copii de la școală că stau părinții claie unu peste altu săi aștepte,fara măști,fara distanțare,să nu mai zic de magazine și restul,e dezastru școala e plina de omicron și nimeni nu ia nici o decizie,profesori bolnavi pe bandă rulantă,dar tot că și cum nu ar fii nimic… așa că nu mai dați stiiri de genul că sunt restricții,probabil pe hârtie că în realitate nu există așa ceva.

 4. cetatean says:

  si mai vor unii ridicarea restrictiilor.!

 5. tombola lunii

  ARADON Sport local

  ACB Ineu promovează în Liga 3, câștigând și returul
  Elevii lui Cristian Sculici au câștigat la scor și returul și au promovat cu 11-2 la general.

  Mapamond

  Premierul francez Borne susţine consfinţirea dreptului la avort în Constituţie
  Prim-ministrul francez Elisabeth Borne a declarat sâmbătă că susţine un proiect de lege parlamentar pentru a adăuga dreptul la avort în Constituţia ţării.

  Mapamond

  Beijingul redeschide şcolile iar Shanghaiul declară victoria asupra Covid
  Beijingul a anunţat sâmbătă că va permite şcolilor primare şi secundare să reia cursurile cu prezenţă fizică, iar şeful partidului din Shanghai a declarat victoria asupra COVID-19, după ce oraşul a raportat zero cazuri noi pentru prima dată în ultimele două luni, informează Reuters. 2

  Mapamond

  Mâna dreaptă a lui Putin aruncă mărul otrăvit spre România
  Aderarea Republicii Moldova la UE este posibilă, nu direct, ci prin crearea „noii Românii Mari”, susţine vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev într-un interviu pentru agenţia rusă TASS. 5

  Local

  Avertizare Nowcasting: Cod Portocaliu pentru mai multe localități din județ
  1

  Local

  Polițiștii locali fac razii în zonele rău famate ale municipiului
  Au fost evacute 12 persoane care ocupau ilegal două imobile părăsite. Proprietarii clădirilor abandonate vor avea și ei de-a face cu polițiștii locali, dacă nu iau măsuri. 5

  Local

  Lecția de istorie. Crucea familiei Desseanu a fost adusă la lumină și sfințită
  Crucea funerară a fost reabilitată de pictorul de biserici Ștefan Pavel Cosma și sfințită de părintele Petru Ursulescu, paroh al Parohiei Ortodoxe Arad-Pasaj. 5

  Mapamond

  Detalii despre atacul armat din Norvegia: Este investigat ca un posibil atac terorist. A fost arestat un cetăţean norvegian de origine iraniană
  Atacul armat din capitala norvegiană, Oslo, în care au fost ucise două persoane şi au fost rănite 14 persoane, este investigat ca un posibil atac terorist, a declarat sâmbătă poliţia norvegiană. 4

  UT Arad

  Virgiliu Postolachi a impresionat la UTA în primul amical
  Clubul lucrează la transferul atacantului care a fost crescut de Paris Saint Germain. 1

  aradon.ro logoPentru noi, confidențialitatea Dvs. este importantă

  Noi și partenerii noștri utilizăm tehnologii, cum ar fi modulele cookie, și vă procesăm datele cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie, pentru a personaliza anunțurile publicitare și conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura eficiența anunțurilor și a conținutului și pentru a obține informații despre publicul care a văzut anunțurile și conținutul. Faceți clic mai jos pentru a vă da consimțământul privind utilizarea acestei tehnologii și procesarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Vă puteți răzgândi și puteți schimba opțiunile în orice moment, revenind la acest site.