aradon.ro Web analytics
Scenariu roșu la Sebiș, Vladimirescu, Livada, Păuliș și alte patru comune

De Sorina Ambruș

Scenariu roșu la Sebiș, Vladimirescu, Livada, Păuliș și alte patru comune

Pecica intră în scenariul galben, în timp ce la Zimandu Nou și Felnac se vor aplica restricțiile de weekend.
Scris de Sorina Ambruș - Pecica intră în scenariul galben, în timp ce la Zimandu Nou și Felnac se vor aplica restricțiile de weekend.

ARAD. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad (CJSU) a emis marți, Hotărârea nr. 50/30 martie, prin care se actualizează scenariile pentru fiecare unitate administrativ teritorială în parte, în funcție de gradul de infectare cu noul coronavirus.

Astfel, s-a constatat că de la data ultimei analize rata de infectare a trecut de 3 cazuri la mie la Felnac, Șofronea, Vladimirescu, Vârfurile, Almaș, Livada, Sebiș, Păuliș, astfel că localitățile au intrat în scenariul roșu pentru 14 zile. Scenariul roșu a fost prelungit în comuna Dorobanți pentru două săptămâni. De pe lista roșie au fost scoase localitățile Socodor, Pecica și Semlac, unde incidența cazurilor a scăzut în intervalul cuprins între 1,5-3 cazuri/1000 de locuitori.

Măsurile specifice scenariului galben au fost instituite la Olari, Chișineu-Criș și Gurahonț unde a fost depășită incidența de 1,5 cazuri la mia de locuitori. De asemenea, scenariul galben a fost prelungit la Sântana unde, în ciuda restricțiilor, incidența cazurilor s-a menținut între 1,5 și 3 la 1000 de locuitori.

Pe „lista” verde, cea a localităților în care incidența cazurilor/1000 de locuitori a scăzut sub pragul de 1,5 cazuri, a fost introduse comunele Archiș și Ghioroc.

În momentul de față, în 22 de localități se aplică măsurile specifice scenariului roșu, 20 de orașe și comune se află în scenariul galben, iar alte 36 au parte de măsuri mai relaxate, conform scenariului verde.

Restricții de circulație în weekend

Față de situația înregistrată la data de 29.03.2021, a fost depășită incidența de 4 cazuri/1000 de locuitori, fără a fi depășită incidența de 7,5/ cazuri/1000 de locuitori în localitățile Zimandu Nou și Felnac, conform HCJSU 51/20.03.2021. Pe perioada weekendului, operatorii economici vor trage obloanele la ora 18:00, iar circulația este interzisă între orele 20:00-05:00.

Vezi mai jos hotărârea CJSU și incidența pe fiecare localitate:

ROMÂNIA

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEȚUL ARAD

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI ARAD

HOTĂRÂREA

nr. 50 din 30.03.2021

privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad

din data de 30.03.2021

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere:

 • Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Hotărârea Guvernului nr.293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale nr. 335/4.225/2.078/1.730 din 4 decembrie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, cu stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

 • art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

 • prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr. 67 din 03.02.2021;

 • Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.57/04.12.2020 privind aprobarea prelungirii suspendării activităților care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continarea activităților didactice în sistem online;

 • Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.58/10.12.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 3/2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 8/2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 9/2021 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat și abrogarea unor prevederi ale hotărârilor comitetului;

 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 15/2021 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat și abrogarea unor prevederi ale hotărârilor comitetului;

 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 16/2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad nr. 35/12.03.2021, actualizată;

 • Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad cu nr. 3868/30.03.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr. 2660/30.03.2021,

în vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Începând cu data de 31.03.2021 se înlocuiește Anexa la Hotărârea nr.35/12.03.2021, adoptată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad, cu Anexa de la prezenta hotărâre.

Art. 2. Începând cu data de 31.03.2021 se modifică art. 5 din Hotărârea nr. 35/2021, adoptată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad, care va avea următorul cuprins: „Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri, în perioada 31.03.2021-13.04.2021, în toate localitățile situate pe teritoriul administrativ al județului Arad”.

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 35/2021, adoptată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se completează cu celelalte acte normative aflate în vigoare.

Art. 5. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

TOTH Csaba

Anexa la Hotărârea CJSU nr. 50 din 30.03.2021

Nr.

Unitatea administrativ teritorială

Incidență între sub 1,5 la 1.000 de locuitori

Incidență între 1,5 și 3 la 1.000 de locuitori / Perioada restricțiilor aplicate

Incidență peste 3 la 1.000 de locuitori / Perioada restricțiilor aplicate

I

II

III

IV

V

A.

Municipii :

1.

Arad

20.03.2021-02.04.2021

B.

Oraşe :

2.

Chişineu Criş

31.03.2021-13.04.2021

3.

Curtici

27.03.2021-09.04.2021

4.

Ineu

24.03.2021-06.04.2021

5.

Lipova

27.03.2021-09.04.2021

6.

Nădlac

27.03.2021-09.04.2021

7.

Pecica

31.03.2021-13.04.2021

8.

Pâncota

9.

Sântana

31.03.2021-13.04.2021

10.

Sebiş

31.03.2021-13.04.2021

C.

Comune :

11.

Almaş

31.03.2021-13.04.2021

12.

Apateu

13.

Archiş

14.

Bata

15.

Beliu

16.

Birchiş

17.

Bârsa

18.

Bârzava

24.03.2021-06.04.2021

19.

Bocsig

27.03.2021-09.04.2021

20.

Brazii

21.

Buteni

27.03.2021-09.04.2021

22.

Cărand

20.03.2021-02.04.2021

23.

Cermei

24.

Chisindia

25.

Conop

24.03.2021-06.04.2021

26.

Covăsînţ

27.

Craiva

28.

Dezna

29.

Dieci

30.

Dorobanţi

31.03.2021-13.04.2021

31.

Felnac

31.03.2021-13.04.2021

32.

Fântânele

20.03.2021-02.04.2021

33.

Frumuşeni

20.03.2021-02.04.2021

34.

Ghioroc

35.

Grăniceri

36.

Gurahonţ

31.03.2021-13.04.2021

37.

Hălmagiu

27.03.2021-09.04.2021

38.

Hălmăgel

39.

Hăşmaş

40.

Igneşti

41.

Iratoşu

27.03.2021-09.04.2021

42.

Livada

31.03.2021-13.04.2021

43.

Macea

27.03.2021-09.04.2021

44.

Mişca

45.

Moneasa

24.03.2021-06.04.2021

46.

Olari

31.03.2021-13.04.2021

47.

Păuliş

31.03.2021-13.04.2021

48.

Peregu Mare

20.03.2021-02.04.2021

49.

Petriş

50.

Pilu

24.03.2021-06.04.2021

51.

Pleşcuţa

52.

Săvârşin

53.

Secusigiu

54.

Seleuş

55.

Semlac

31.03.2021-13.04.2021

56.

Sintea Mare

57.

Socodor

31.03.2021-13.04.2021

58.

Şagu

20.03.2021-02.04.2021

59.

Şeitin

60.

Şepreuş

61.

Şicula

62.

Şilindia

24.03.2021-06.04.2021

63.

Şimand

27.03.2021-09.04.2021

64.

Şiria

20.03.2021-02.04.2021

65.

Şiştarovăţ

66.

Şofronea

31.03.2021-13.04.2021

67.

Tauţ

68.

Târnova

69.

Ususău

70.

Vărădia

de Mureş

71.

Vinga

27.03.2021-09.04.2021

72.

Vârfurile

31.03.2021-13.04.2021

73.

Vladimirescu

31.03.2021-13.04.2021

74.

Zăbrani

27.03.2021-09.04.2021

75.

Zădăreni

27.03.2021-09.04.2021

76.

Zărand

77.

Zerind

78.

Zimandu Nou

20.03.2021-02.04.2021

0 Comentarii

Your email address will not be published. Required fields are marked *

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici!

  UT Arad

  Balint a vrut să plece de la UTA, Meszar l-a întors în ultima clipă!
  ARAD. Înfrângerea de ieri, contra celor de la Gaz Metan Mediaș a turnat „gaz pe foc” la UTA. Fanii nu l-au menajat pe Laszlo Balint, atrenorul UTA-ei fiind huiduit la scenădeschisă, unii cerându-i demisia. Mai mult decât atât, tehncianul arădenilor a declarat că a fost, pur și simplu, înjurat de familie. 7

  Local

  50 de arădeni bolnavi de Covid s-au adresat Centrului de evaluare de la Județean
  În județul Arad, sunt funcționale, începând de vineri, patru astfel de centre de evaluare. 15

  UT Arad

  Balint, huiduit după prima înfrângere a anului
  UTA a pierdut cu Gaz Metan, iar antrenorul a fost primul care a "plătit". 43

  Local

  Coșmarul cozilor de la frontieră continuă! Se așteaptă mai bine de două ore la Nădlac II, pe sensul de ieșire din țară
  ARAD. Timpi de așteptare de două ore la mașini mici, pe sensul de ieșire din țară, la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II - Autostradă, indică aplicația Poliției de Frontieră. În realitate, se așteaptă și până la trei ore, iar explicația celor de la frontieră este, în continuare, lipsa personalului. Momentan sunt deschise doar patru benzi pentru ieșirea din țară și două benzi pe sensul de intrare. 1

  Mapamond

  Legumele, fructele și cerealele ar putea suferi noi scumpiri, datorită crizei îngrașămintelor chimice
  Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură se teme de compromiterea recoltelor la nivel mondial. Stocurile de îngrăşăminte s-au redus şi s-au scumpit datorită creşterii preţurilor gazelor. 1

  Mapamond

  Incendiu la un spital din centrul Budapestei: O tânără a murit, alte trei persoane au fost rănite
  Incendiul a izbucnit duminică dimineață la parterul spitalului Szent Imre din Budapesta. 7

  Local

  Dezbatere publică pentru „blocurile dintre case”
  Direct vizat este PUZ-ul privind construirea a 30 de blocuri în Micălaca, în zona străzilor Podgoriei-Păstorului. 6

  Mapamond

  Un student din Indonezia s-a îmbogățit din greşeală, vânzând selfie-uri pentru NFT
  Sultan Gustaf al Ghozali are 22 de ani şi studiază Informatică la un colegiu din Indonesia. Timp de cinci ani, s-a fotografiat în faţa computer-ului, zilnic. 13

  Local

  Vin ajutoarele de stat pentru HoReCa
  Sergiu Bîlcea, deputat PNL, spune că ajutorul acordat este corect și binevenit, pentru a sprijini economia și locurile de muncă. 8

  aradon.ro logoPentru noi, confidențialitatea Dvs. este importantă

  Noi și partenerii noștri utilizăm tehnologii, cum ar fi modulele cookie, și vă procesăm datele cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie, pentru a personaliza anunțurile publicitare și conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura eficiența anunțurilor și a conținutului și pentru a obține informații despre publicul care a văzut anunțurile și conținutul. Faceți clic mai jos pentru a vă da consimțământul privind utilizarea acestei tehnologii și procesarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Vă puteți răzgândi și puteți schimba opțiunile în orice moment, revenind la acest site.