aradon.ro Web analytics

S-a decis: 30 de zile de restricții! Masca e obligatorie, evenimentele sunt interzise și certificatul verde, impus

De Andreea Pintea
Reactualizat la:

S-a decis: 30 de zile de restricții! Masca e obligatorie, evenimentele sunt interzise și certificatul verde, impus

EPA-EFE/ROBERT GHEMENT
Reactualizat la:
Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat Hotărârea numărul 91 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătatea publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2.
Scris de Andreea Pintea - Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat Hotărârea numărul 91 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătatea publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2.

Iată cele mai importante măsuri adoptate de CNSU:

*interzicerea, pentru o perioadă de 30 zile, circulației persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22,00-05,00, cu anumite excepții;

*interzicerea, pentru o perioadă de 30 zile, desfășurării activității operatorilor economici care activează în domeniul comerțului/prestărilor de servicii în spații închise și/sau deschise, în intervalul orar 21,00-05,00;

*activitatea restaurantelor, cafenelelor etc. în interiorul clădirilor și la terase să fie permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 05,00-21,00;

*interzicerea activității în baruri, cluburi și discoteci pentru o perioadă de 30 zile, precum și organizarea și desfășurarea evenimentelor private (nunți, botezuri, mese festive etc.), a concertelor și spectacolelor;

*interzicerea participării spectatorilor la competițiile sportive;

*accesul la toate activitățile și evenimentele organizate în perioada de 30 de zile conform prezentei hotărâri, să fie permis doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală;

*organizarea programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru cel puțin 50% din angajați;

*accesul vizitatorilor în toate instituțiile publice centrale și locale, operatorilor economici, care funcționează în clădiri de birouri private, să fie permis doar persoanelor care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării;

*abilitarea Ministerul Educației în vederea emiterii ordinului de ministru privind modificarea structurii anului școlar 2021-2022;

*instituirea obligativității purtării măștii de protecție, în toate spațiile publice închise și deschise, precum și la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun.

În continuare întreaga hotărâre

H O T Ă R Â R E

nr. 91 din 22.10.2021

privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătatea publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul

SARS-CoV-2

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 – (1) Se propune interzicerea circulației persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 22,00-05,00, indiferent de rata de incidență cumulată la 14 zile, pentru o perioadă de 30 zile, cu următoarele excepții:

a) deplasarea persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

b) deplasarea persoanelor în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

c) deplasarea persoanelor pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

d) deplasări ale persoanelor în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

e) deplasarea persoanelor din motive justificate, precum vaccinarea, îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19, pe suport hârtie sau în format electronic, iar în cazul cetățenilor străini și apatrizi definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, a documentului care atestă trecerea, prezentat în limba țării respective și în limba engleză sau prezentat în limba română.

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la alin. (1) lit. b), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(4) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) lit. c)-e), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil care trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei, motivul deplasării, data completării și semnătura.

Art.2 – (1) Se propune interzicerea desfășurării activității operatorilor economici care activează în domeniul comerțului/prestărilor de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, indiferent de rata de incidență cumulată la 14 zile, pentru o perioadă de 30 zile, în intervalul orar 21,00-05,00. Între orele 21,00-05,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se aplică și activităților sau evenimentelor organizate și desfășurate de persoanele fizice, operatorii economici, instituțiile publice în următoarele domenii:

a) instituții muzeale, biblioteci, librării, cinematografe, studiouri de producție de film și audiovizuală, instituții de spectacole și/sau concerte, școli populare de artă și meserii, organizate și desfășurate în spații închise sau deschise;

b) săli de sport și/sau fitness;

c) jocuri de noroc;

d) piscine interioare;

e) locuri de joacă pentru copii;

f) săli de jocuri;

g) târguri, bâlciuri, talciocuri.

(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor, cafenelelor, etc., în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 05,00-21,00.

(4) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care activează în domeniul comerțului/prestărilor de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, prevăzuți la alin. (1), cu excepția celor prevăzuți la alin. (3), se desfășoară până la capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 05,00-21,00.

(5) Organizarea și desfășurarea activităților prevăzute la alin. (2) este permisă, în intervalul orar 05,00-21,00, până la 30% din capacitatea maximă a spațiului.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), (2), (3) și (4), unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane și rutier de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Art.3 – (1) Se propune interzicerea activității în baruri, cluburi și discoteci.

(2) Se propune interzicerea, pentru o perioadă de 30 zile, a organizării și desfășurării evenimentelor private (nunți, botezuri, mese festive etc.), cursurilor de instruire, workshop-urilor și conferințelor, precum și a concertelor și spectacolelor organizate în alte spații deschise sau închise cu excepția celor special destinate care aparțin instituțiilor de spectacole și/sau concerte.

(3) Se propune ca, pentru o perioadă de 30 zile, competițiile sportive să poată fi organizate și desfășurate pe teritoriul României fără participarea spectatorilor.

(4) Se propune ca, pentru o perioadă de 30 zile, mitingurile și demonstrațiile să poată fi organizate cu participarea a cel mult 100 de persoane și doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

(5) Se propune ca activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, să se desfășoare în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană și purtarea măștii de protecție.

(6) Se propune ca activitățile recreative și sportive să poată fi desfășurate în aer liber cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună și doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Art.4 – (1) Se propune ca accesul la toate activitățile și evenimentele organizate în perioada de 30 de zile pentru care se propun măsurile din prezenta hotărâre, precum și accesul în cadrul centrelor comerciale, unităților de cazare, restaurantelor, cafenelelor sau altor unități de alimentație publică în care se pot consuma produse alimentare sau băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate, să fie permis doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală și care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

(2) De la obligația prevăzută la alin. (1) referitoare la accesul controlat sunt exceptate activitățile religioase precum și cele din unitățile de alimentație publică în care doar se comercializează produsele alimentare și băuturile alcoolice sau nealcoolice dispuse în afara centrelor comerciale, târgurile, bâlciurile și talciocurile.

(3) Obligația de vaccinarea sau trecere prin boală impusă pentru participarea la activitățile și evenimentele prevăzute la art. 3 sau pentru acces în incinta centrelor comerciale, unităților de cazare, restaurantelor, cafenelelor sau altor unități de alimentație publică în care se pot consuma produse alimentare sau băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate, nu se aplică copiilor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani dacă sunt însoțiți de un adult vaccinat sau trecut prin boală.

Art.5 – (1) Se propune ca angajatorii din sistemul privat, autoritățile şi instituțiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanțare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale şi societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială să organizeze programul de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru cel puțin 50% din angajați, acolo unde specificul activității permite această modalitate de desfășurare a muncii.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se propune ca în situația în care nu se poate desfășura activitatea în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, aceasta să se organizeze și desfășoare în schimburi, cu respectarea strică a măsurilor de protecție sanitară.

(3) În cazul în care angajatorii nu pot organiza activitatea în condițiile alin. (1) sau (2) se propune intensificarea verificărilor privind respectarea măsurilor de prevenire și combatere a virusului SARS-CoV-2.

Art.6 – (1) Se propune ca accesul tuturor persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public, să fie permis doar persoanelor care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării, cu obligația de a verifica la intrarea în locație, prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19 care va fi scanat de personalul propriu, iar în cazul cetățenilor străini și apatrizi definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, a documentului care atestă trecerea prin boală sau rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, prezentat în limba țării respective și în limba engleză sau în limba română.

(2) Se propune ca prevederile alin. (1) să se aplice și pentru operatorii economici care funcționează în clădiri de birouri private în care își desfășoară activitatea cel puțin 50 de persoane simultan.

(3) Instituțiile publice și operatorii economici prevăzuți la alin. (1), vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea accesului cetățenilor la serviciile publice oferite, în situații urgente (certificat de deces, certificat de naștere, etc.) și persoanelor care nu fac dovada vaccinării, trecerii prin boală sau testării, prin organizarea activității în mediul on-line, în spații deschise, la ghișee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiții care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2.

(4) Se propune reglementarea accesului angajaților în toate sediile instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatorii economici cu capital public, precum și în clădiri de birouri private în care își desfășoară activitatea cel puțin 50 de persoane simultan, prin limitarea acestuia doar la persoanele care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării.

(5) Obligația de vaccinarea sau trecere prin boală impusă pentru permiterea accesului în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public, sau în clădirile de birouri private în care își desfășoară activitatea cel puțin 50 de persoane simultan, nu se aplică copiilor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani dacă sunt însoțiți de un adult vaccinat sau trecut prin boală.

Art.7 – (1) Se abilitează Ministerul Educației în vederea emiterii ordinului de ministru pentru acordarea unei vacanțe suplimentare de două săptămâni pentru învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal în perioada 25.10.2021-05.11.2021, precum și pentru stabilirea ulterioară, dar nu mai târziu de data de 05.11.2021 a modificărilor privind structura anului școlar.

(2) Se propune emiterea de către Ministerul Educației a unei instrucțiuni prin care să se recomande instituțiilor de învățământ superior din sistemul național de învățământ trecerea în online a tuturor activităților în perioada 25.10.2021-05.11.2021.

Art.8 – (1) Se suspendă activitățile care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în toate unitățile de învățământ privat, inclusiv în cele cuprinse în Registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, pentru perioada 25.10.2021-05.11.2021.
(2) Se propune suspendarea activităților cu prezența fizică la nivelul tuturor unităților sau operatorilor economici care desfășoară activități tip after-school, în perioada 25.10.2021-05.11.2021.

Art.9 – (1) Se propune instituirea obligativității purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în toate spațiile publice închise și deschise, precum și la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun.

(2) Se exceptează de la măsura prevăzută la alin. (1), următoarele categorii de persoane:

a) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani;

b) persoanele care sunt singure în birou;

c) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;

d) reprezentanții cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;

e) persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) sau activități sportive.

Art.10 – Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre produc efecte doar în situația aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor ministerelor sau organelor administrației publice centrale.

Art.11 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

28 Comentarii

Your email address will not be published. Required fields are marked *

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici!

 1. D.C. says:

  Încă nu s-a decis!!!!
  ”Art.10 – Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre produc efecte doar în situația aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor ministerelor sau organelor administrației publice centrale.”
  Dat fiind faptul că nu avem guvern…

  • Dd says:

   👏👍👍👍

   “Mici” detalii de MANIPULARE (ca si “persoană decedată CU Covid” , dar subînțeleasă ca “decedată DE Covid”), și ca multe alte situații similare, în toată această Campanie de Vaccinare….!

   Și-atunci cât de prost să fi să crezi în “buna-credință și sinceritatea” acestei Campanii, când NON-STOP SE UMBLA CU MANIPULĂRI, DEZINFORMĂRI și, chiar, minciuni ?!

   Și da, voi PRESA, făcând parte din TRUSTURI ASERVITE CAPITALULUI american sau vest-european sau banilor primiți de la Guvern sub formă de “reclame de interes național”, SUNTEȚI PRINCIPALII DEZINFORMATORI!!! 🤔

 2. Mda says:

  Jos pandemia indusa prin vaccinare!

 3. Mocofan-club says:

  O cătană l-o conceput? Că-i un text nemaipomenit de stufos și lung, dificil de citit, dar și de reținut atâtea puncte, aliniate, dispoziții, paragrafe, etc.

 4. Rahan says:

  Stati in casa prostovanilor. Ca doar nu v-ati petrecut copilaria la club. Numai daca parintii vostri v-au conceput acolo. Atunci voi nu aveti nici o vina. PROSTOVANILOR. sigur ca aici ma includ si pe mine. Dar nu pot sa nu rad de toti. PROSTOVANILOR. poate unii dintre voi ati facut multe scoli. De ras. PROSTOVANILOR. Cum ati semanat asa culegeti roada. PROSOVANILOR. Aia care sunt de la sate pierdute poate ca nu au habar de botanica pentru ca nu au luat nici bacalaureatul. Asa sunt ei au o scuza poate ca sunt prostl sau poate nu stau pe fb ca trebuie sa lucreze pamantul sau ce mai pot sa isi intretina familia. Dar voi orasenilor care sunteti svoliti doar ati luat bacalaureatul , voi care abia apucati sa terminati orele de lucru sa stati pe fb avizi de ultimele noutati. Voi nu sunteti prosti. Nunu. Voi sunteti PROSTOVANI. Atunci cand ajungeti acasa stati pe fb si pe site-uri de genul asta pentru ca familia este pe locul 3. Voi sunteti pe locul 1 ca doar aveti scoala. PROSTOVANI. aici ma includ si pe mine.

 5. Oli says:

  Deci Takata si altele, care au mai mult de 50 angajati concomitent, vor fi probabil nevoite sa impuna certificatul verde… nasol moment

 6. Aradean says:

  Nu s a decis. Încă.
  În rest…bucurați-vă, prostime.

 7. procust says:

  Lambada. Ăștia doar propun. Apoi vine guwernerul meu și dă o hotărâre. Hotărârea trebuie să fie conform legii 55 și nu peste lege, să nu adauge la lege fiindcă restricțiile pot fi impuse doar prin lege că așa zice în art.53 din constituție.
  În legea 55 nu se permite instituirea de restricții în funcție de vaccin și astfel toată propunerea asta a comitetului national de vaccinare de urgentă este din punct de vedere juridic un fiasco.
  Din pacate cetatenii nu vor putea ataca
  – hotărârea fiindcă se judecă la Curtea de apel care dă termene peste 1 an.
  – sanctiuni dispuse de diverse autoritati fiindca nu prea avem judecatori independenti ci doar slugi obediente sau total incompetente si oricum hotararile vor veni dupa luni de zile si vor fi opoabile doar părților, adică nu vor putea să le invoce și alți cetățeni.
  – Ăștia cu combaterea discriminării sunt numiți politic și se vor feri să intervină.
  – Avocatul poporului se bucură de salarii, pensii viitoare și alte privilegii – venite tot de la clasa politică așa că se va feri să intervină.
  Opoziție nu avem. Vom avea guvern PNL susținut din umbră de PSD.
  AUR sunt prea puțini, prea vehemenți și cam circari.
  Șoșoacă am înțeles că s-a vaccinat – ea fiind obeză și astfel în grupe de risc.
  Să apelăm la manifestări civice sau de protest – n-ai cu cine. Românii vor soluții individuale cu care să fie sau nu de acord. Disponibilitatea lor se oprește când depășește simpla dare cu părerea.
  Presa este plătită pentru susținerea aberațiilor ofiiciale.
  Avocații sunt de 2 feluri. cu clienți – pe ăștia nu-i interesează combaterea discriminării. Fără clienți – ăștia-s ocupați să-și ia un credit pentru o mașină pentru licența de taxi.
  Urâtă țară am ajuns!

 8. Chiar asa? says:

  Interesant ca biserica e spațiu închis și acolo poți sa mergi, un stadion e spațiu deschis și nici vaccinați nu pot merge. Mai ăștia chiar sunt taaampiti! Națională are meci peste câteva zile acasă și acolo vor putea întra? Dacă da de ce excepția? Sunt curios! Biserica de ce are regim special? Acolo nu iei Covidul pupand crucea și moaștele?

 9. Dar nici o lege nu se leaga de ingramadeala pupatorilor de moaste!!!! aaaaa pentru ei nu se aplica legea, ei sa poata chema fraierii la pupat de moaste pentru a fi siguri ca nu scapam de virus, nu?!?

 10. eugen says:

  Masuri venite prea tarziu la o populatie derutata si analfabeta in majoritate…

 11. BELARUS says:

  RUSINEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE BA CLALILOR NU FITI CALAI BA NEBUNILOR VRETI SA NE BAGI RESTRICTII INCA 1000 DE ANI SPUNE PASTELE MATI DE CNSU SPUNE VREM SA STIM

 12. BELARUS says:

  FLORIN VASILE CUTU ESTI NEBUN SAU CE VREI DE LA NOI MARSI DE AICI

 13. BELARUS says:

  BA JEGOSILOR BA FLORIN VASILE CUTU MUTU SPUNE CAT TINE CU RRESTRICTI VRETI 1000 DE ANI NU SA STIM NAIBI ODATA CA NEAM SATURAT DE ATAT RESTRICTI

  • Dragan says:

   Mai are cineva tupeul sa afirme ca au disparut pitecantropii?

  • I says:

   Uite aici fapte reale si de actualitate. 1intotodeuna s-a murit in spilatelel din RO dar niciodata nu I-a pasat lui OMS, ca si acum cand avem target Pe vaccinuri . De ce oare???
   2. Suntem intro faza a umanitatii in care toti recunosc si putem observa cum e penurie de resurse minerale, energetice, alimentare, schimbari climatic de drastice. Gen tarile fff bogate, e risca da fie scufundate in 20 ani, gen londra; iar acum a iesit acest virus din pestera.
   Dar avem in mod gratuit in vaccin ca s and vindecam, ferim, sa facem forme mai usoare( cica), desi unii fac complicatii si mor de a vaccin.
   Si cine ne da acest vaccin gratis?!? Cei mai bogati si influienti oameni ai lumii.
   Sa analizeze fiecare de ce??? Care e scopul suprem? Sa traim cat mai multi ca da impartim resursele deja limitate sau sa ne introducem substance in circuitul sanguin care ne pot afecta forever Mosul de functionalite a organismului???
   Sa nu uitam ca OMS nu a sanctionat China pt modul de gestiobare a virusului sau pentru ca l-au o Morar pe de oftalmolog chinez care a zis ca be confruntam cu un Nou virus(omul era sa le strice calculele de raspandire). Dar Oms face pressing sa ne vaccinam.
   Rog desteptii sa ma contradict cu argumente logice, faptice sau sa ma injure de frustrati ca am dreptate si imi dau seama ce de intampla si vreau sa ii informez si pe semenii mei.

   • I says:

    Apocalipsa 13:17 -18: Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Și numărul ei este șase sute șaizeci și șase.

    666 de talanți de aur au pus ca impozit evreii neamurilor. (3 Regi 10,14 si 2; Par. 9,13).

 14. Viking says:

  Se propune, se recomanda, nici decum expresia ” este obligatoriu ” atat pt ca mai mult nu au cum. Mare grija la exprimare!!!

 15. Local

  Au furat o autoutilitară din Vinga și au plecat la plimbare. Au fost prinși de jandarmi la „Boul Roșu”
  Autoutilitara fusese furată din curtea unei rude a unuia dintre hoți, fără ca aceasta să știe, fiind plecată în străinătate. Autovehiculul nu era înmatriculat, iar cel care l-a condus nu avea permis auto și se afla sub influența băuturilor alcoolice.

  Mapamond

  Un român a fost prima persoană amendată la Roma pentru lipsa certificatului verde obligatoriu
  Prima amendă dată la Roma pentru lipsa certificatului verde obligatoriu în mijloacele de transport a fost dată unui român. Bărbatul de 50 de ani a fost prins într-un autobuz fără permisul verde şi a spus că intenţiona să se vaccineze. 1

  Local

  Spitalul Județean are un nou director medical, după demisia Lenuței Timiș
  Cătălin Hreniuc, șeful secției de neurologie, îi urmează acesteia în funcție. Numirea s-a făcut pentru șase luni.

  Local

  Control pe colectarea deșeurilor nepericuloase în Arad. Au fost găsite 86 kg de baterii uzate ce conțin plumb
  De asemenea, la societatea comercială la care a fost efectuat controlul în urma căruia au fost găsite 86 kg de baterii uzate, se ardeau cabluri electrice. 

  ARADON Sport local

  Haţegan, delegare de top în Champions League!

  ARADON Sport local

  Fotbal – Liga 3, etapa 15
  Rezultate: CSC Dumbrăviţa – Lunca Teuz Cermei 1-0, Progresul Pecica – CSC Ghiroda 0-3, Avântul Periam – Şoimii Lipova 1-2, Frontiera Curtici – Pobeda Star Bîşnov 1-2, Crişul Chişineu Criş – a stat.

  ARADON Sport local

  Șoimii Șimand și-a consolidat locul secund după turneul doi
  Formația arădeană a câștigat două meciuri și a pierdut la două goluri cu liderul neînvins.

  Local

  Cel de-al doilea tânăr bănuit de comiterea crimei de la Șagu, prins de polițiști
  Inspectoratul de Poliție Județean Arad anunță că duminică seara, polițiștii l-au depistat pe raza localității Gelu, județul Timiș, pe bărbatul de 29 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de omor. 1

  ARADON Sport local

  Dan Cuedan: „Eu îmi doresc să câștig play-out-ul”
  Antrenorul lui Piroș așteaptă întăriri în toate compartimentele pentru partea a doua a sezonului.

  aradon.ro logoPentru noi, confidențialitatea Dvs. este importantă

  Noi și partenerii noștri utilizăm tehnologii, cum ar fi modulele cookie, și vă procesăm datele cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie, pentru a personaliza anunțurile publicitare și conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura eficiența anunțurilor și a conținutului și pentru a obține informații despre publicul care a văzut anunțurile și conținutul. Faceți clic mai jos pentru a vă da consimțământul privind utilizarea acestei tehnologii și procesarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Vă puteți răzgândi și puteți schimba opțiunile în orice moment, revenind la acest site.